Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Programe > SMART + "Management sustenabil al tranzitiei regionale"

SMART + "Management sustenabil al tranzitiei regionale"

Propus spre finanţare prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C, Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Antreprenoriat şi I.M.M.-uri.

Lider de proiect: Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania

Parteneri:
- Regiunea Leipzig din Germania;
- Regiunea Malopolska din Polonia;
- Regiunea Macedonia de Vest din Grecia;
- Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.

Scopul proiectului:
Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea antreprenoriatului şi inovării în cadrul IMM-urilor.

Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul acestui proiect sunt:
           - constituirea unor structuri de coordonare a proiectului (Comitetul Interregional de Conducere, Comitetul Regional de Conducere, Secretariatul Tehnic al Proiectului);
         - lansarea unui apel pentru depunerea de sub-proiecte adresate operatorilor economici (în special I.M.M.-urilor) din regiunile partenere, în scopul creşterii competitivităţii economice;
         - schimbul de experienţă şi bune practici între partenerii implicaţi, în scopul eficientizării politicilor în domeniile inovării şi economiei cunoaşterii;
           - promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului prin realizarea de pliante, broşuri, organizarea unor conferinţe de presă etc.

Bugetul total prevăzut pentru întreg proiectul "SMART+" este de 4.004.000 Euro.
Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj pe perioada 2010-2013 este de 450.000 Euro. Cofinanţarea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este 85%, respectiv 382.500 Euro. Prin declaraţia de cofinanţare, anexă obligatorie a cererii de finanţare, Consiliul Judeţean Cluj se obligă să contribuie cu suma de 67.500 Euro (15%) la bugetul total al proiectului.

Stadiul implementării proiectului: în derulare

LINK