Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sinteza conferinţei de presă din 21.10.2008

Sinteza conferinţei de presă din 21.10.2008   CONSILIUL JUDETEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Sinteza conferinţei de presă din data de 21.10.2008


    Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a susţinut astăzi, 21.10.2008, o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat următoarele probleme :

1)    Aspecte privind activitatea Aeroportului Internaţional Cluj : preşedintele CJ Cluj a prezentat situaţia principalelor lucrări care urmează a fi efectuate la acest obiectiv. Astfel, terminalul de plecări, aflat în acest moment în stadiul de lucrări, va fi finalizat în anul 2009, datorită unor modificări aduse proiectului, acesta fiind completat cu construirea unei clădiri care face legătura între cele două terminale şi cu extinderia etajului întâi al terminalului de plecări. De asemenea, o importantă investiţie se referă la modernizarea balizajului luminos, prin trecerea acestuia de la nivelul II la nivelul I de clasificare, ceea ce va permite operarea curselor şi în unele condiţii meteorologice nefavorabile. Altă lucrare, aflată în fază de proiect, se referă la extinderea platformei de îmbarcare/debarcare, aceasta urmând să aibă în final 44.000 de mp, iar în anul 2009 vor fi demarate procedurile de licitaţie pentru construirea terminalelor cargo şi VIP. Preşedintele Alin Tişe a anunţat că va propune în bugetul pentru anul viitor suma de 500 de mii RON, bani destinaţi realizării unui studiu de management pentru clarificarea modului în care va arăta viitoarea formă de operare a aeroportului – continuarea în forma unei regii sau sub forma unei societăţi pe acţiuni; dacă se impune privatizarea totală sau parţială; dacă se impune listarea la bursă sau atragerea unui investitor strategic. Prin aceasta Consiliul Judeţean doreşte să afle cel mai avantajos model de operare din punct de vedere economic.

2)    Investiţie Marcegaglia la Tetarom III : D-nul Alin Tişe a anunţat finalizarea negocierilor cu Marcegaglia SpA, lider european în sectorul metalurgic, deţinătoare a 47 de fabrici în întreaga lume şi a 49 de divizii. Societatea Marcegaglia SRL România va avea sediul în incinta Tetarom I, urmând a dezvolta o fabrică în cadrul Tetarom III, pe o suprafaţă de 10.000 de mp. Fabrica din judeţul nostru, a cărei construcţie va fi finalizată în toamna anului 2009, va produce dispozitive de amortizare şi componente destinate industriei auto, atât din România, cât şi din străinătate.

3)    Neregului în ceea ce priveşte contractul cu Nisco Invest ; Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a prezentat unele aspecte care necesită clarificări în ceea ce priveşte contractul realizat între societatea Nisco Invest şi CJ Cluj, pentru construirea unui centru de servicii medico-sociale în incinta Clinicii de Pneumoftiziologie « Leon Daniello » din Cluj-Napoca. Deşi contractul respectă cadrul legal, având aprobarea plenului CJ, acesta prezintă unele aspecte care sunt de natură să prejudicieze interesul public. Astfel,    printr-un act adiţional la contractul iniţial, s-a extins suprafaţa concesionată de la 4.000 de mp., la 6.900 de mp., la care se mai adaugă 1.138 de mp., teren cu destinaţie de servitute pentru cale de acces. În alt act adiţional bunurile sunt împărţite în două categorii :
a)    Bunuri de retur (terenul şi lucrările impuse prin caietul de sarcini care revin CJ la finalul celor 49 de ani cât este prevazută concesiunea) ;
b)    Bunuri de preluare (pe care CJ le poate prelua la finalul concesionării doar prin vânzare/cumpărare realizată la valoarea pieţei).
Un alt aspect de natură să prejudicieze interesul CJ se referă la prevederile unui alt act adiţional, conform căruia este abrogată interdicţia iniţială prezentă în contract, de transferare spre terţi a drepturilor şi obligaţiilor stipulate prin contract.

În aceste condiţii, d-nul Alin Tişe a declarat că va supune atenţiei plenului CJ aceste probleme, urmând a se decide în favoarea unei soluţii care să nu prejudicieze interesul public, inclusiv revocarea unor HCJ în cazurile indicate mai sus, promovând în acest sens Hotărâri noi de CJ, acolo unde este cazul.
4)    Alocările de bani de la bugetul central ; Preşedintele CJ Cluj s-a declarat nemulţumit de modul în care judeţul Cluj a fost tratat la alocările din cote defalcate prin HG 1155 din 24 septembrie 2008, publicată în 17 0ctombrie 2008, în Monitorul Oficial. Conform acestora judeţul Cluj, care a contribuit la nivelul anului 2007 cu suma de 3.057,9 milioane RON la bugetul de stat a primit 10 milioane RON, în condiţiile în care judeţe precum Argeş au primit 33 de milioane (contribuţia pe anul 2007 – 1.548,6 milioane), Vâlcea primeşte 20 de milioane (contribuţia pe 2007 - 764,59 milioane) etc. Alocarea pe criterii politice a banilor stă la baza deciziei preşedintelui CJ Cluj de  a solicita printr-o adresă publică atât Guvernului României cât şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene nominalizarea judeţului Cluj ca judeţ pilot în procesul descentralizării, aşa cum este aceasta definită prin Constituţia României, prin Legea  nr. 215 din 23 aprile 2001 privind Administraţia Publică Locală  şi prin Legea Cadru a Descentralizarii nr. 195/2006.


Biroul de Presă
21.10.2008