Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 21 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sinteza - Participarea CJC la Targul de Vacante

Sinteza - Participarea CJC la Targul de Vacante

                                                                       

                         CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă
Ref: Sinteză - Participarea Consiliului Judeţean Cluj la Târgul de Vacanţe
     


         Consiliul Judeţean Cluj a participat în calitate de expozant, în perioada 4 - 6 martie 2011 a.c., la Centrul Expoziţional Expo Transilvania din Cluj-Napoca, la târgul specializat de turism – TârgulDeVacanţe Cluj, Ediţia 2011. 
          Consiliul Judeţean Cluj a participat la această manifestare cu un stand în cadrul căruia au fost  prezentate principalele proiecte aflate în curs de derulare, cu accent pe cele menite să contribuie la dezvoltarea şi promovarea turismului în judeţul Cluj: Noua arenă sportivă a judeţului Cluj-componentă esenţială în promovarea judeţului şi element important în dezvoltarea turismului de evenimente, modernizarea şi extinderea Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca – importantă cale de acces în judeţul Cluj a turiştilor, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere – proiectul de reabilitare a 718 km de drumuri judeţene din judeţ, inclusiv a drumurilor de acces spre zonele turistice ale judeţului cu un potenţial turistic ridicat, proiectele cu finanţare europeană la care Consiliul Judeţean Cluj deţine calitatea de partener  şi care vizează revigorarea şi dezvoltarea turismului balnear din judeţ - reabilitarea salinei Turda şi a băilor sărate Cojocna şi Dej, amenajarea şi punerea în valoare a Rezervaţiei Naturale Cheile Turzii – arie naturală protejată aflată în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, realizarea de către Consiliul Judeţean a hărţii turistice a judeţului precum şi alte proiecte care vizează promovarea şi dezvoltarea potenţialului turistic al judeţului.
         Totodată, în vederea eficientizării activităţii de comunicare cu cetăţenii, au fost distribuite vizitatorilor acestui târg o serie de materiale informative – pliante şi fluturaşi – cuprinzând informaţii referitoare la atribuţiile Consiliului Judeţean, datele de contact ale acestuia şi ale instituţiilor care funcţionează sub autoritatea sa, programul de audienţe al conducerii, programul de relaţii cu publicul, aplicarea de către Consiliul Judeţean Cluj a principiilor democraţiei participative, liberului acces la informaţii de interes public, transparenţei decizionale, etc.
           Standul Consiliului Judeţean Cluj s-a bucurat de un real interes în rândul vizitatorilor, o mare parte a acestora apreciind calitatea şi utilitatea hărţii turistice a judeţului Cluj şi solicitând informaţii suplimentare despre proiectele prezentate, cele mai multe întrebări fiind legate de reabilitarea celor 718 km de drumuri judeţene şi de proiectul construirii viitoarei arene sportive a judeţului. 
        „Succesul de care s-a bucurat standul Consiliului Judeţean precum şi interesul manifestat de vizitatori faţă de proiectele noastre de investiţii aflate în derulare şi care contribuie în mod direct la dezvoltarea şi promovarea turistică a judeţului reprezintă un indicator menit să ne convingă că direcţia pe care înaintăm este cea potrivită şi că proiectele noastre răspund nevoilor şi aşteptărilor celor mai mulţi dintre clujeni. În continuare ne propunem ca prin toate proiectele de investiţii pe care le vom iniţia să răspundem aşteptărilor locuitorilor judeţului, să satisfacem nevoile cetăţenilor şi să contribuim la creşterea calităţii vieţii acestora”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe. 

Biroul de presă
07.03.2011