Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sinteza conferinta presa 21.09.2016

Sinteza conferinta presa 21.09.2016

                                     

                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Sinteza conferinţei de presă din data de 21.09.2016 susţinute de preşedintele Consiliului Judeţean

     Miercuri, 21 septembrie 2016, la sediul Consiliului Judeţean Cluj a avut loc conferinţa de presă susţinută de Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe, în cadrul căreia au fost abordate următoarele subiecte:

Lucrările de construire a Centrului de Management Integrat al DeÈ™eurilor din judeÈ›ul Cluj au fost deblocate după o stagnare de doi ani!

    Presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Tise a anuntat deblocarea situatiei construirii Centrului de Management Integrat al Deseurilor (C.M.I.D.) din judetul Cluj, un proiect blocat  de acum doi ani, din toamna anului 2014, ca urmare a rezilierii contractului cu SC Confort SA. Astfel, forul administrativ judetean anuntă câstigătorul licitatiei privind proiectarea si executia C.M.I.D. Cluj – Celula nr.1, în speta Asocierea Kranz Eurocenter  SRL - Institutul de Studii si Proiectări Energetice – ISPE, a cărui ofertă financiară, de 111.103.998,44 lei+TVA (aproximativ 24 milioane de euro), a fost cu aproape 3 milioane de euro mai avantajoasă decât a celuilalt ofertant - Asocierea SC Iasicon SA-SC TCI Contractor General SA -S.C. Socot S.A. În acest context, la sfârÈ™itul termenului legal de contestaÈ›ii, forul administrativ judeÈ›ean va încheia contractul de achiziÈ›ie publică cu firma câÈ™tigătoare, aceasta obligându-se, conform ofertei tehnice depuse, să realizeze activităÈ›ile de proiectare È™i execuÈ›ie în maximum 18 luni. Tocmai pentru a preîntâmpina anumite probleme care au dus la blocajul construirii Celulei nr.1 din cadrul C.M.I.D., PreÈ™edintele Consiliului JudeÈ›ean Cluj, domnul Alin TiÈ™e, a solicitat structurilor de specialitate din cadrul instituÈ›iei o monitorizare mult mai atentă È™i continuă a lucrărilor care vor fi executate de antreprenor, astfel încât, pe viitorul È™antier vor fi prezenÈ›i zilnic, după modelul ce s-a dovedit a fi de succes la stadion,  reprezentanÈ›i ai autorităÈ›ii contractante, respectiv ai Consiliului JudeÈ›ean. La rândul său, Consiliul Judeţean va da întreg concursul societăţii constructoare şi va asigura finanţarea constantă, urmând ca toate plăţile să fie efectuate în cel mai scurt timp, după ce conformitatea acestora va fi certificată de către experţi. În acest context, se consideră că finalizarea lucrărilor va putea avea loc mai devreme decât se impune prin documentaţia de achiziţie, respectiv în circa un an. În ceea ce priveşte sursa de finanţare, urmare a obţinerii fazării proiectului, lucrările vor fi decontate din fonduri europene.
      În paralel cu edificarea Celulei 1 din cadrul C.M.I.D., Consiliul JudeÈ›ean Cluj, în parteneriat cu Primăria municipiului Cluj-Napoca, caută o soluÈ›ie pe termen lung în ceea ce priveÈ™te depozitarea È™i tratarea deÈ™eurilor. În acest sens, conform noilor practici È™i tendinÈ›e mondiale în materie de eco-reciclare, o soluÈ›ie alternativă la tehnologia compostării o reprezintă incineratorul de deÈ™euri, soluţie ce se intenţionează a fi implementată şi la Cluj ulterior finalizării Celulei nr. 1 a CMID. 

A fost deblocată procedura de închidere a rampelor de deşeuri din judeţ

     O altă veste bună în ceea ce priveÈ™te problema deşeurilor din judeÈ›ul Cluj o reprezintă deblocarea activităÈ›ii de închidere a rampelor neconforme de la Cluj-Napoca (Pata Rât), Turda, Gherla È™i Huedin – Lot nr. 1, ca urmare a obţinerii Acordului de mediu în data de 13 septembrie a.c., rampele urmând să fie închise definitiv în maximum 30 de zile. Amintim în acest context faptul că lucrările la acest prim lot, conform contractului de achiziţie publică „Închidere şi ecologizare depozite neconforme de deşeuri urbane din judeţul Cluj”, au fost adjudecate încă din anul 2015 de către Asocierea SC Nord Conforest SA, SC Interdevelopment SRL, SC Finara Consult SRL, la o valoare de 27.267.933,79 lei, termenul de execuÈ›ie fiind de 8 luni. În ceea ce priveÈ™te Lotul nr. 2, Consiliul JudeÈ›ean Cluj va demara în perioada imediat următoare o nouă licitaÈ›ie pentru atribuirea contractului de proiectare È™i execuÈ›ie a lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deÈ™euri urbane din Câmpia Turzii. Referitor la depozitul neconform din municipiul Dej, Consiliul JudeÈ›ean Cluj aÈ™teaptă decizia Consiliului Local Dej, de transmitere, în domeniul public al judeÈ›ului Cluj, a unei suprafeÈ›e suplimentare de 0,855 ha, parcelă absolut necesară pentru a evita o soluÈ›ie tehnică costisitoare. Ulterior acestei decizii, forul administrativ judeÈ›ean va demara procedurile de relicitare a contractului de proiectare È™i execuÈ›ie a lucrărilor de închidere a depozitului neconform dejean.

Au fost finalizate lucrările de extindere a Parcului Industrial TETAROM I

    PreÈ™edintele Consiliului JudeÈ›ean Cluj a anunÈ›at finalizarea extinderii Parcului Industrial Tetarom I, respectiv, edificarea unei clădiri de birouri, a două hale de producţie şi depozitare precum şi a unui imobil administrativ, acestea urmând a fi predate către TETAROM S.A. În contextul în care interesul agenţilor economici este unul extrem de mare, cu mult peste capacitatea oferită parcului industrial Tetarom I ca urmare a extinderii, în perioada următoare va fi realizat drumul de acces în zona extinsă.
     În acelaşi context, la fel de îmbucurător e faptul că s-a reuÈ™it stabilizarea versantului nordic al dealului din cadrul Parcului Industrial Tetarom I. De asemenea, pentru a se reuşi stabilizarea în întregime  a versantului afectat, inclusiv în porţiunea ce ţine de Muzeul Etnografic sau de Pădurea Hoia, se doreşte realizarea unui proiect mult mai amplu, în baza unor soluţii furnizate de experÈ›i din cadrul UniversităÈ›ii Tehnice din Cluj-Napoca, potrivit cărora urmează să se monteze piloni în adâncime şi să se realizeze platforme de beton care vor putea fi folosite ulterior ca şi fundaţii pentru alte posibile clădiri.  În acest fel, parcul industrial Tetarom I, în formula extinsă, va face practic obiectul unei noi extinderi.
 
  
A fost deblocată situaţia Parcului Industrial TETAROM IV

     În ceea ce priveşte proiectul de edificare a Parcului Industrial TETAROM IV, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, a anunţat că a fost deblocată situaţia legată de avizul de mediu şi, totodată, a fost depusă documentaÈ›ia de reautorizare a drumului ce leagă Parcul Industrial TETAROM IV cu drumul naţional, respectiv cu centura ocolitoare, fondurile necesare fiind asigurate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Cluj.
    De asemenea, s-a regândit traseul legat de drumul din interiorul parcului, reuşindu-se reducerea traseului cu aproximativ 300 mp. Astfel, în contextul în care în prezent proiectul este în curs de reautorizare la Feleacu, ulterior acestui moment se vor începe lucrările pentru construcÈ›ia drumului de acces în parcul industrial, finalizarea halei industriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii È™i realizarea racordurilor electrice. În acest fel, se vor putea finaliza lucrările pe porţiunea halelor, urmând ca restul terenului din cadrul Parcului Industrial TETAROM IV să fie pus la dispoziţia posibililor investitori.
     Valoarea totală a execuÈ›iei lucrărilor, conform contractului încheiat la data de 14.10.2014, este de 36.355.757, 95 lei, executanţii fiind  SC ACI Cluj SA, SC Electromontaj SA, SC Nordconformest ESA SA, SC Erbi Prodcom SRL. Termenul de realizarea este de 44 de luni.

Continuă demersurile pentru edificarea Parcului Industrial TETAROM V

     În ceea ce priveşte proiectul de realizare a celui de-al cincilea parc industrial TETAROM, premisele sunt mai mult decât favorabile iar procedurile ce trebuie urmate sunt în derulare. Astfel, administraţiile locale din Câmpia Turzii şi din Luna şi-au exprimat întreaga deschidere de a se implica şi de a sprijini acest proiect, primarul comunei Luna reconfirmând disponibilitatea de a pune la dispoziţie terenul asupra căruia s-a convenit încă din mandatul precedent al preşedintelui Consiliului Judeţean. În ceea ce priveşte paşii concreţi care se întreprind, au fost deja demarate studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic, ridicările topo, precum şi toate celelalte proceduri necesare. În ceea ce priveşte atât durata de realizare cât şi costurile pe care execuţia le va presupune, se preconizează că acestea vor fi semnificativ mai mici comparativ cu alte parcuri industriale întrucât terenul avut în vedere este unul plat, cu acces foarte facil şi cu utilităţi în imediata apropiere.


A fost identificată locaţia pentru construirea viitorului Spital Pediatric Monobloc

      Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a anunţat realizarea unor progrese semnificative în ceea ce priveşte clarificarea situaţiei juridice a terenului pe care urma să fie realizat Akademia Center. Astfel, în contextul în care, în situaţia intrării în insolvenţă a Nisco, toate bunurile revin Consiliului Judeţean iar contractul cu această societate e considerat a fi desfiinţat, nu se mai poate pune în niciun fel problema unor eventuale bunuri viitoare. În acest context, în care situaţia s-a simplificat semnificativ, Consiliul Judeţean se va adresa Oficiului Judeţean pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru a solicita radierea unor înscrieri ce s-au făcut în trecut, cu atât mai mult cu cât domeniul public al judeţului nu poate fi grevat în niciun fel.
     Tot cu acest prilej preşedintele Consiliului Judeţean a anunţat faptul că un proiect definitoriu ce se intenţionează a fi realizat în actualul mandat al conducerii forului administrativ judeţean îl reprezintă edificarea unui Spital pediatric monobloc, construcţie pentru care se are în vedere terenul de pe strada Victor Babeş cu o suprafaţă de aproximativ 7.000 m², a cărui destinaţie prevăzută în PUG permite realizarea unui astfel de obiectiv. De altfel, proiectul conceput anterior de către Nisco Invest a prevăzut, de asemenea, construirea unei unităţi ce includea servicii medico-sanitare, cu o arie construită de cca. 1.600 m² (2S+DS+P+3E) şi o arie desfăşurată de cca. 11.000 m². Terenul în cauză este apreciat ca fiind extrem de potrivit pentru acest proiect cu atât mai mult cu cât Procentul de Ocupare a Terenului reglementat de PUG este de 80%, existând, totodată, posibilitatea de a realiza un acces dublu, atât de pe strada Victor Babeş cât şi de pe strada Haşdeu.
     Necesitatea acestei unităţi spitaliceşti se datorează faptului că, în prezent, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, instituţie aflată în administrarea forului administrativ judeţean, îşi desfăşoară activitatea în nu mai puţin de 14 clădiri aflate în locaţii diferite de pe raza oraşului Cluj-Napoca, cu o distanţă medie de aproximativ patru km între ele. De asemenea, un alt argument pentru urgentarea acestui proiect este acela că, mai multe clădiri în cadrul cărora funcţionează secţii ale acestui spital se află în plin proces de retrocedare sau sunt supuse rigorilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din Cluj-Napoca, motiv pentru care întâmpină, deseori, dificultăţi în realizarea unor investiţii asupra acestor clădiri.
     Consiliul Judeţean Cluj dispune de capacitatea financiară de a realiza acest obiectiv, în cel mai scurt timp, din bugetul propriu, suportând toate cheltuielile necesare în vederea ridicării acestei clădiri. De altfel, potrivit experţilor, construcţia în sine a imobilului va presupune costuri de circa 4 milioane de euro, ce pot fi suportate de Consiliul Judeţean, fonduri mai consistente urmând a fi necesare pentru dotarea unităţii medicale. O posibilă soluţie pentru suportarea acestor costuri o va putea reprezenta însă şi creditul în cuantum de 50 de milioane de euro ce urmează a fi contractat pentru lucrări în infrastructură. În acest context, forul administrativ judeţean va derula, în perioada imediat următoare, toate procedurile necesare în vederea obţinerii documentaţiilor tehnice, pentru demararea lucrărilor de edificare a acestui proiect de maxim interes.

InvestiÈ›iile ce vor fi efectuate prin creditul  de 50 de milioane de euro vor fi aprobate în  È™edinÈ›a din 28.09.2016

     Lista celor cca. 500 de km de drumuri judeţene pe care Consiliul Judeţean Cluj le va reabilita prin intermediul finanţării asigurate de creditul de 50 de milioane de euro ce urmează a fi contractat va fi aprobată în şedinţa următoare a deliberativului judeţean, ce va avea loc în data de 28.09.2016. Totodată, în cadrul şedinţei vor fi supuşi spre aprobare paşii întreprinşi până în acel moment de consultantul contractat în vederea obţinerii respectivului credit. Ulterior aprobării listei drumurilor judeţene a căror reabilitare urmează a fi finanţată din aceste fonduri, consultantul va demara procedura de licitaţie pentru desemnarea băncii sau a băncilor cu care se va contracta creditul, procedură despre care se preconizează că nu va depăşi două luni. Desigur, urmează a fi aleasă oferta cea mai avantajoasă pentru judeţul Cluj, respectiv pachetul care va cuprinde mai multe criterii – dobânda, perioada de graţie ş.a.m.d. Astfel, Consiliul Judeţean Cluj îşi propune ca primele sume de bani din creditul respectiv să fie trase în cursul lunii martie 2017, atunci când şi condiţiile vor fi propice lucrărilor în infrastructură. Ceea ce trebuie subliniat în acest context e faptul că în lista drumurilor ce urmează a fi reabilitate cu ajutorul creditului vor putea intra exclusiv acelea pentru care au fost elaborate SF, PT sau DALI. Desigur, ulterior aprobării listei şi în funcţie şi de costurile efectiv înregistrate şi de economiile realizate, lista va putea fi revizuită prin includerea unor noi drumuri, cu singura condiţie a existenţei documentelor anterior menţionate.
     Tot în ceea ce priveşte problematica drumurilor judeţene, preşedintele Consiliului Judeţean a precizat faptul că există perspective de soluţionare rapidă a diferendului existent cu societatea KIAT, fie în sensul continuării acestor contracte fie al rezilierii lor. În momentul de faţă oferta tehnică a KIAT pentru cele patru drumuri pe care lucrările sunt suspendate este în analiză la direcţia de resort a Consiliului Judeţean. În ceea ce priveşte problema actualizării costurilor, chestiune solicitată de către KIAT, Consiliul Judeţean a comunicat deja modul în care aceasta poate avea loc, exclusiv în condiţiile legii.
 
Drumul Ic – Ponor, finalizat în proporţie de 100%. S-au încheiat lucrările de remediere

     În ceea ce priveşte drumul Ic – Ponor, acesta a fost finalizat în proporţie de 100%, respectiv au fost remediate neconformităţile semnalate anterior de comisia de recepţie. Valoarea lucrărilor de remediere şi de aducere a lucrărilor la forma prevăzută în proiect a fost de aprox. 7 milioane de lei, durata de execuţie fiind de 55 de zile.

Perspective favorabile pentru Cluj Arena

    Referitor la situaţia Cluj Arena, preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Alin Tişe a precizat faptul că în cadrul şedinţei din data de 28.09.2016 urmează a fi supusă aprobării plenului deliberativului judeţean trecerea stadionului Cluj Arena în domeniul public al judeţului. Anterior, la sfârşitul săptămânii în curs, Consiliul Local Cluj-Napoca va decide cu privire la solicitarea de preluare a Cluj Arena în domeniul public al municipiului. În funcţie de evoluţia concretă a situaţiei, se întrevăd două soluţii: prima, cea în care consiliul local aprobă preluarea iar consiliul judeţean aprobă predarea stadionului iar cea de a doua în care, în eventualitatea unor probleme în cadrul şedinţei de consiliu local sau de consiliu judeţean, stadionul urmează a fi trecut în administrarea Direcţiei de Administrare a domeniului Public şi Privat al judeţului, structură din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj. În această din urmă situaţie contractele în derulare urmează a fi preluate de un serviciu special destinat administrării stadionului. În acest caz, având în vedere contractul de asociere încheiat cu judeţul Cluj şi care viza administrarea stadionului, SC Cluj Arena SA va rămâne fără obiect şi va urma procedurile prevăzute de lege.

Centrul internaţional de expoziţii şi conferinţe începe să prindă contur

     În ceea ce priveşte construcţia Centrului internaţional de expoziţii şi conferinţe, proiect gândit a fi edificat pe un teren din imediata proximitate a Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj, în momentul de faţă se lucrează deja la realizarea studiului de fezabilitate şi a ridicărilor topo, analiza costurilor urmând să indice soluţia optimă în ceea ce priveşte finanţarea realizării acestuia.


Biroul de presă
21 septembrie 2016