Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Joi, 18 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sinteza conferinta presa 11.01.2011

Sinteza conferinta presa 11.01.2011

                                                                              

                                                CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Sinteza conferinţei de presă din data de 11.01.2011

      Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a susţinut astăzi, 11.01.2011, o conferinţă de presă în care a prezentat proiectele pe care intenţionează să le promoveze în cursul anului în curs. Între acestea se regăsesc:
- Centrul de management al deşeurilor; pentru anul în curs se are în vedere închiderea tuturor rampelor vechi care mai există la nivelul judeţului. De asemenea, se vor finaliza şi organiza procedurile în ceea ce priveşte staţiile de transfer şi se va da în folosinţă, până la sfârşitul acestui an, prima celulă de depozitare a staţiei finale de management al deşeurilor. Costul proiectului, pentru care documentaţia de obţinere a finaţării europene se află în faza finală de evaluare, se ridică la aproximativ 76 de milioane de euro, sumă în care sunt prevăzute şi lucrările de închidere şi ecologizare a vechilor rampe.
- Construirea viitoarei arene sportive a judeţului; sunt prevăzute finalizarea lucrărilor la acest obiectiv în termenul prevăzut în contract. Consiliul Judeţean urmează să realizeze şi lucrările care ţin de accesul în arenă şi amenajările din jurul acestui obiectiv. În paralel se va înfiinţa o societate care să administreze acest obiectiv.
- Dezvoltarea în continuare a Aeroportului Internaţional Cluj Napoca; Consiliul Judeţean are în vedere reluarea procedurilor pentru realizarea noii piste la 3.500 de metri, având în vedere două variante – fie construirea acesteia în două etape, prima de 2.100 de metri, prin procedura creditului furnizor, fie construirea acesteia direct de către Consiliul Judeţean prin alocări din bugetele multianuale.
- Reabilitarea drumurilor judeţene; conform preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, în acest moment licitaţiile pentru reabilitarea a 720 de km de drumuri judeţene sunt în derulare, pe baza creditului furnizor. În plus, se are în vedere completarea Studiului de Fezabilitate până la 1000 de km, pentru a putea pregăti lucrările suplimentare care ar putea fi demarate în urma alocării de fonduri şi de către Ministerul Dezvoltării.
- Construitrea turnului de servicii al viitoarei arene sportive; se are în vedere demararea unei proceduri noi, aceea de atragere a unui investitor privat şi de concesionare a acestei investiţii pe modelul existent în cazul Iulius Mall. În acest sens se va modifica Studiul de Fezabilitate, care va cuprinde şi o parcare subterană, de 300 de locuri, lucrări care vor fi licitate la pachet.
- Construirea viitorului Spital Regional de Urgenţă; se are în vedere construirea acestui important obiectiv de importanţă regională prin sistemul parteneriatului public privat. În acest moment se lucrează la finalizarea Studiului de Oportunitate, urmând a fi demarată realizarea Studiului de Fezabilitate. Conform preşedintelui Consiliului Judeţean, în aproximativ două luni urmează a fi demarate discuţiile cu posibilii investitori. În acest moment, Ministerul Apărării derulează acţiuni de relocare a depozitului de muniţii de pe amplasamentul viitorului spital.
- Dezvoltarea SC Clujana; Consiliul Judeţean Cluj are în vedere deschiderea a două magazine noi, fiind vizată în acest sens Capitala.
- Proiecte depuse pe PIDU; d-nul Alin Tişe a prezentat proiectele promovate de Consiliul Judeţean Cluj spre finaţare prin Programul Operaţional Regional şi cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Zona Metropolitană Cluj. Acestea sunt în valoare totală de 26.640.649 Euro şi se referă la crearea infrastructurii pentru înfiinţarea unui centru judeţean comunitar, modernizarea infrastructurii fizice în Parcul Etnografic, înfiinţarea Parcului industrial Tetarom IV, precum şi un număr de 7 proiecte care au în vedere modernizarea şi dotarea unor centre destinate protecţiei sociale.
-  Acces la cultură; proiectul se adresează în primul rând elevilor şi preşcolarilor din mediul rural şi are în vedere asigurarea accesului gratuit al grupurilor de elevi constituite în cadrul acestui proiect la facilităţile instituţiilor de cultură subordonate şi a Cheilor Turzii. Instituţii implicate: Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic cu cele două secţii, Muzeul memorial Octavian Goga, Teatrul de Păpuşi Puck, Biblioteca Judeţeană Octavian Goga, Serviciul Public Salvamont. Mod de desfăşurare: Consiliul Judeţean asigură, cu titlu gratuit, transportul şi accesul elevilor din rural şi oraşele judeţului la obiectivele amintite, unde li se va asigura ghidaj de specialitate. Profesorii pot desfăşura inclusiv lecţii tematice în cadrul acestui program. Partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, în baza unui protocol cu această instituţie.
- Întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri; prin acest proiect se are în vedere realizarea unui parteneriat de tip informal cu mediul de afaceri, pentru a identifica nevoile şi problemele de interes comun. Evaluarea acestor parteneri se va realiza strict după criterii care ţin de numărul de angajaţi, cifra de afaceri, impactul în societate a activităţilor derulate, prima întâlnirie urmând a avea loc în cursul lunilor februarie sau martie.
- Întâlniri cu cetăţenii; preşedintele CJ, d-nul Alin Tişe, a anunţat reluarea programului „Audienţe în teritoriu”, acest program urmând a fi extins şi la nivelul municipiului Cluj-Napoca şi al celorlalte centre urbane din judeţ. Întâlnirile cu cetăţenii din oraşe se vor desfăşura începând din luna martie, în cursul verii urmând a fi reluate şi întâlnirile cu cetăţenii din mediul rural.
- Audienţe on – line; d-nul Alin Tişe a anunţat demararea, cu începere din data de 13.01.2011, ora 16.00, a audienţelor on-line, pentru membrii comunităţii facebook.
- Centre de informare turistică la intrările în judeţ; preşedintele forului judeţean a reiterat necesitatea implementării acestui proiect, amânat anul trecut datorită condiţionărilor bugetare. „Este important, în condiţiile în care refacem infrastructura de transport rutier, să amenajăm aceste spaţii care să ofere celor care trec sau vin în judeţul nostru informaţii despre ceea ce le putem oferi”, consideră d-nul Alin Tişe.
- Modernizarea Cheilor Turzii; Consiliul Judeţean Cluj are în vedere investiţii care vor duce la modernizarea accesului în Cheile Turzii, important obiectiv turistic aflat în custodia forului judeţean. Se vor demara lucrări de reabilitări şi amenajări a accesului şi parcării din zona Cheilor, întreţinere a pasarelelor, servicii de salubrizare, dotarea punctelor de informare, marcarea limitelor rezervaţiei.
- Instituirea titlului Cetăţean de onoare al judeţului; în conformitate cu prevederile legale şi cu statutul Consiliului Judeţean Cluj, preşedintele Alin Tişe intenţionează să iniţieze demersurile pentru instituirea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Cluj, sub denumirea de „Senior de Cluj”, ca modalitate de recunoaştere a acţiunilor depuse de anumite persoane şi care au produs efecte importante pentru comunitatea clujeană. „Sunt oameni în judeţ a căror activitate este una importantă, aceştia nebeneficiind de nicio recunoaştere din partea autorităţilor. Am să propun ca primii cărora să le fie acordată această disticţie să fie foştii preşedinţi de Consiliu Judeţean”, a afirmat d-nul Alin Tişe.
- Produs de Cluj; asociaţia care urmează să deruleze proiecte sub această titulatură este în faza finală de constituire, prima activitate care se va desfăşura sub acest generic urmând a fi derulată în cursul lunii aprilie sau mai, în Cluj-Napoca. „Prin acest proiect urmărim promovarea produselor, tradiţiilor, a lucrurilor importante specifice judeţului noastru. Vom începe cu Cluj-Napoca, apoi vom extinde acest proiect în judeţ, ţară şi, de ce nu, în străinătate. Este important să ne facem cunoscuţi şi cunoscute produsele noastre, cele care ne caracterizează”, consideră d-nul Alin Tişe.

Biroul de presă
11.01.2011