Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 20 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sinteza conferinta presa 14.02.2012

Sinteza conferinta presa 14.02.2012

                                                                                     

                                                                CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Sinteza conferinţei de presă din data de 14.02.2012

      Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a susţinut astăzi, 14.02.2012, o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat următoarele probleme:
1Anunţarea finalizării contractului cu compania Bosch;

     Preşedintele Consiliului Judeţean a anunţat finalizarea formei contractului cu compania Bosch, care urmează să dezvolte o investiţie în Parcul industrial Tetarom III de la Jucu. „Mâine (14.02.2012), în cadrul unei şedinţe extraordinare a plenului CJ urmează să fie dezbătut contractul, formulate eventuale observaţii sau completări, iar apoi însuşit de către consilieri. Contractul, în forma finală, asumat de plen, urmează a fi făcut public”, a declarat d-nul Alin Tişe. Contractul se referă la o suprafaţă totală de 21,5 hectare din Parcul industrial Tetarom III Jucu, cu drept de superficie al companiei asupra acestuia, dând dreptul companiei Bosch să folosească timp de 49 de ani terenul respectiv. Ulterior asumării de către plen se va proceda la semnarea contractului cu compania Bosch, în data de 17.02.2012. Producătorul de componente auto Bosch urmează să investească 77 de milioane de euro în parcul industrial Tetarom III.


2. Asociere în vederea construirii viitorului Spital Regional de Urgenţă;

   Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a anunţat finalizarea negocierilor cu primăriile municipiului Cluj-Napoca şi a localităţii Floreşti, în vederea asocierii pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic realizate pentru obiectivul de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Cluj”. Asocierea va fi condusă şi administrată de către Judeţul Cluj prin Consiliul Judeţean Cluj, iar protocolul urmează să fie însuşit de plen în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 15.02.2012. „Proiectul a fost transmis către Ministerul Sănătăţii, care a avizat în principiu protocolul. Avem în vedere că, în cel mai scurt timp după actualizarea studiului şi a proiectului tehnic, să demarăm etapa a doua, care se referă la procedurile de licitaţie. Sperăm ca în vara acestui an să avem finalizate aceste etape, pentru a reuşi să demarăm cât mai repede construirea acestui important obiectiv pentru clujeni, dar şi pentru ceilalţi locuitori ai regiunii de nord-vest”, a precizat d-nul Alin Tişe. Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, pune la dispoziţia asocierii, cu titlu gratuit, toate documentaţiile tehnice (Studiu de Prefezabilitate, Studiu de fezabilitate, Studiile de arhitectură, Caietul de dotări pe camere, Proiect Tehnic Master, etc.) aflate în posesia acestuia, referitoare la obiectivul de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Cluj”. Consiliul Judeţean Cluj şi Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca contribuie pentru această etapă cu câte 1.000.000 de lei, în timp ce contribuţia comunei Floreşti este de 500.000 de lei. La finalizarea obiectivului asocierii, părţile vor prezenta deliberativelor competente propuneri privind asocierea şsi participaţtiile în vederea implementării activităţii de construire, finanţare, operare şi întreţinere a obiectivului de investiţii "Spital Regional de Urgenţă Cluj”.


3. Situaţie privind racordarea la canalizarea publică;

   Conform unei evaluări realizate la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, confirmate şi de către publicaţii de referinţă din domeniul economic, judeţul Cluj se află pe prima poziţie la nivel naţional în ceea ce priveşte procentul populaţiei racordate la canalizarea publică, cu o rată de 89,9%, devansând în acest sens inclusiv capitala Bucureşti. „Este o urmare a continuităţii proiectelor care au în vedere modernizarea şi extinderea reţelelor şi serviciilor de apă şi canalizare, derulate de către noi prin Compania de Apă Someş”, consideră preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe. În momentul de faţă (2008-2013) este în derulare un proiect amplu, finanţat din POS Mediu, cu o valoare totală de 196,9 milioande de Euro, care are în vedere creşterea calităţii serviciilor de alimentare  cu apă şi canalizare şi care are în vedere:
- % populaţie cu acces la reţea de apă conformă UE: 96% (faţă de 69%);
- % de branşamente contorizate: 100% (faţă de 92%);
- % populaţie conectata la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%);
- % ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%)
 Prin acest proiect se are în vedere:
- Cluj-Napoca: 51,8 km reabilitare şi extindere reţea apă, trei staţii pompare noi, trei rezervoare noi, şase rezervoare reabilitate, 45,9 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, o staţie nouă pompare ape uzate;
- Dej: 29 km reabilitare şi extindere reţea apă, o staţie pompare nouă, o staţie pompare de reabilitat, cinci rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, o staţie nouă pompare ape uzate;
- Gherla: 29 km reabilitare şi extindere reţea apă, cinci rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, două staţii noi pompare ape uzate, o staţie pompare de reabilitat;
- Huedin: 11,05 km reabilitare şi extindere reţea apă, 8,24 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, trei staţii noi pompare ape uzate;
Valoare lucrări contractate până în prezent pentru judeţul CLUJ: 331 Milioane RO.N

Biroul de presă
14.02.2014