Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 23 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Sesiune instruire experti romi

Sesiune instruire experti romi

                                                                            

                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Sesiune de instruire a experţilor romi

      Consiliul Judeţean Cluj a găzduit în zilele de 11 şi 12 iulie a.c. o sesiune de instruire interdisciplinară adresată principalilor responsabili implicaţi în demersurile de integrare a minorităţii rome din judeţul Cluj, respectiv mediatori şcolari, mediatori sanitari, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale rome, consilieri locali de etnie romă, experţi romi angajaţi în cadrul primăriilor din judeţ, profesori de limba romani, studenţi de etnie romă din cadrul diferitelor facultăţi clujene, lideri formali şi informali ai comunităţilor de romi etc.
       Sesiunea de instruire a promovat o abordare interdisciplinară, tematica focalizându-se pe identificarea modalităţilor optime prin care administraţia publică poate interveni în procesul de incluziune a etnicilor romi. De asemenea, au fost analizate mecanismele concrete de aplicare a Strategiei de incluziune a cetăţenilor români de etnie romă, precum şi modul în care reprezentanţii mass-media pot contribui la acest proces. Un alt domeniu abordat şi intens dezbătut a fost cel privind obligaţia şi  procedurile de întocmire a actelor de identitate şi/sau stare civilă, cu accent pe identificarea unor soluţii concrete de convingere a etnicilor romi în legătură cu faptul că deţinerea unui act de identitate reprezintă un pas imperios necesar în demersul de integrare în societate. Nu în ultimul rând, o problemă intens dezbătută a fost cea a accesului la educaţie al grupurilor defavorizate, cu accent pe găsirea pârghiilor adecvate de convingere a părinţilor romi în legătură cu faptul că numai prin educaţie copiii lor vor putea beneficia de şansa unei vieţi mai bune.
       Raportat la tematica sesiunii, formatorii care au susţinut prezentări au provenit din cadrul Serviciului Relaţii Publice şi ai Serviciului Juridic - Contencios administrativ din cadrul Consiliului Judeţean, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, serviciu public aflat în subordinea forului administrativ judeţean, respectiv din Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Metoda de lucru a fost una interactivă, care a stimulat munca în echipă şi interoperabilitatea, multe dintre posibilele soluţii fiind identificate tocmai în urma acestei interacţiuni dintre factori cu responsabilităţi sectoriale şi limitate dar a căror finalitate trebuie să fie una comună: integrarea în societate şi creşterea nivelului de trai a cât mai multor etnici romi din judeţ. Această abordare a avut drept scop creşterea şanselor ca proiectele promovate de reprezentanţii comunităţilor de romi să aibă şanse maxime de succes precum şi o vizibilitate sporită în rândul potenţialilor beneficiari.
      În ceea ce priveşte necesitatea care a justificat această iniţiativă, ea se referă la lipsa expertizei şi a unei pregătiri de specialitate complete a multora dintre cei chemaţi să îşi aducă aportul la îmbunătăţirea vieţii acestor comunităţi, mai ales în domenii sectoriale specifice. În acelaşi timp, o altă raţiune care a stat la baza organizării acestei sesiuni de instruire este aceea potrivit căreia toţi actorii instituţionali şi responsabilii din domeniul integrării minorităţii rome trebuie să acţioneze convergent, într-un demers unitar şi coerent capabil să maximizeze şansele de succes ale iniţiativelor acestora. De altfel, urmare a acestei sesiuni organizate de Consiliul Judeţean Cluj şi care a reunit la aceeaşi masă reprezentanţi ai tuturor actorilor implicaţi, participanţii vor forma un grup care se va întâlni regulat şi care va comunica în mod continuu în legătură cu aspectele majore care privesc comunităţile de romi şi cu privire la cele mai bune soluţii de îmbunătăţire a situaţiei lor.
      În final, scopul acestei sesiuni de informare l-a reprezentant conştientizarea liderilor formali şi informali ai comunităţilor de romi din judeţul Cluj asupra faptului că înţelegerea aprofundată a mecanismelor şi procedurilor administrative în relaţia dintre etnicii romi şi instituţiile publice reprezintă cheia rezolvării multora dintre problemele care apar la nivelul comunităţii. Totodată, efortul conjugat de îmbunătăţire a situaţiei comunităţilor de romi de la nivelul judeţului Cluj nu poate da rezultate fără dobândirea de minime cunoştinţe juridice, cu accent pe legislaţia specifică administraţiei publice precum şi a celei aferente grupurilor defavorizate şi drepturilor minorităţilor naţionale.
       Având în vedere succesul acestei prime sesiuni pilot la care au participat 25 de persoane cu atribuţii în domeniu şi reacţia mai mult decât pozitivă a acestora, Consiliul Judeţean Cluj va organiza în perioada imediat următoare noi asemenea acţiuni care vor urmări să acopere integral grupurile de actori instituţionali cu atribuţii în domeniu dar şi o serie de tematici suplimentare, de maxim interes, cum sunt cele privind politicile de sănătate, atragerea de finanţări nerambursabile şi managementul proiectelor, politicile sociale şi de integrare pe piaţa muncii, procesele de comunicare publică etc.

Biroul de presă
12 iulie 2013