Ș   

Serviciul Audit Intern

Şef serviciu: Alexandru Daniel POP
Tel/Fax: 0372/640026, Int. 222, Etaj IV, Cam. 404

     

Auditori:

Ciprian-Ovidiu But
Laura - Felicia  Popuț
Ioana-Alexandra Rus

Tel/Fax: 0372/640026, Int. 291, Etaj IV, Cam. 404

Florin-Cornel Boboș
Tiberiu Stuller                         
Cristina-Maria Suciu
Daniela Șerban  

Tel: 0372/640032, Int. 132, Etaj IV, Cam. 405                    

            
Lista atributii
Carta auditului public intern din cadrul Consiliului Județean Cluj