Ș   

Servicii Publice

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT-SALVASPEO

Director - Gheorghe-Ramiro Frăţilă
Al. Vaida Voevod, nr. 53-55 Cluj-Napoca

Tel:      0371 - 493333
Fax:     0372 -788522

Web: www.salvamontcluj.ro
E-mail: baza@salvamontcluj.ro


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A COPILULUI CLUJ

Director general - Claudiu-Daniel Tămaş
Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, CP 400304, Cluj-Napoca

Telefon:  0264-420146, 420147
Fax:        0264-420602

Web:    www.dgaspc-cluj.ro
E-mail: dgaspc_cluj@yahoo.com

                 Compartiment Protecţia Persoanelor Adulte

Telefon: 0264-420601;
Fax:       0264-592401, 0264-486004;

Formular -  evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap;
Cerere tip - evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap;


DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CLUJ

Director executiv : Sorina -Lavinia Trifu
Adresa: Str. Aviator Badescu, nr. 7-9, CP 400196, Cluj-Napoca;

Telefon / Fax: 0264-450406;

Web:     www.djepcluj.ro
E-mail: djepcluj@mail.rdscj.ro

Formulare necesare în vederea depunerii cererilor de eliberare a actelor de identitate/mentiunii de stabilire a reședinței
 https://djepcluj.ro/portal-djep/cluj/evidenta-persoanelor/32/formulare