Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 19 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Servicii medicale la standarde europene

Servicii medicale la standarde europene

                                         

                                                   Comunicat de presă

                              Servicii medicale la standarde europene prin
    „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA AMBULATORIULUI CORP „F” – HIDROTERAPIE AL SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE CLUJ- NAPOCA”

Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de beneficiar, a finalizat  proiectul „Reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului Corp „F” – Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca”, cod SMIS 1662, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.1 – Reabilitarea / modernizarea echipei infrastructurii serviciilor de sănătate, Contract de finanţare nr. 31/23.02.2009.
Valoarea totală a proiectului este de 3.201.385,55 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 2.666.989,38 lei din care:
- 2.266.940,97 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),
- 346.708,62 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul naţional (13 %),
- 53.339,79 lei reprezintă cofinanţarea Consiliului Judeţean Cluj (2 %)
Valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile este de  534.396,17 lei şi este suportată de Consiliul Judeţean Cluj.
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratament modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală la Ambulatoriul din Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.
Prin implementarea proiectului au fost atinse următoarele Obiectivele specifice:
• Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii ambulatoriului corp F hidroterapie al spitalului în scopul creşterii gradului de confort al pacientului şi a personalului;
• Eficientizarea actului medical prin dotarea cu aparatură medicală performantă şi implicit îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din regiunea de nord-vest a ţării;

Rezultate obţinute:
- creşterea capacităţii de tratament prin recompartimentare spaţiilor existente în concordanţă cu nevoile de tratament. Iniţial existau 27 de săli de tratament care au fost recompartimentate în 41 de săli de tratament;
- creşterea numărului de pacienţi în ambulatoriu cu cca. 25 %
- creşterea gradului de siguranţă pentru pacienţi şi personalul medical din Spitalul de Recuperare Cluj-Napoca şi în special din cadrul Ambulatoriului de specialitate corp F - Hidroterapie;
- asigurarea celor mai bune condiţii pentru accesul pacienţilor cu dizabilităţi la bazinele de tratament;
- refacerea finisajelor interioare şi aplicarea de soluţii anti-mucegai;
- înlocuirea integrală a instalaţiilor de apă, canalizare, energie termică, energie electrică şi a instalaţiilor de abur;
- dotarea tuturor sălilor de tratament cu aparatură medicală performantă, băi galvanice;
- condiţii de tratament moderne, în concordanţă cu necesarul de servicii medicale al populaţiei;
- reducerea timpului de aşteptare pentru pacienţii cu nevoi de recuperare cu cca. 50%.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni (24.02.2009 – 23.08.2011).

Date de contact:

Tişe Alin GALEA CONSUELA – coordonator proiect
Preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj Consilier juridic – Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Telefon: 0372-640000 Telefon: 0264-207031
e-mail: cjc@cjcluj.ro Fax: 0264-453131
e-mail: recuperarecj@yahoo.com