Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 24 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Semnarea actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Cluj

Semnarea actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Cluj

                                                                           

                          CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă

Ref: Semnarea actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cluj


              Astăzi, 25.05.2009, la sediul Palatului Administrativ din Cluj-Napoca, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, şi a vicepreşedintelui Radu Bica, au fost semnate, de către reprezentanţii tuturor comunelor, municipiilor şi oraşului Huedin, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj (ADI).
             Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare al localităţilor, incluzând activităţile de colectare, transport, tratare şi depozitare deşeuri municipale de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.
            Principalul obiectiv al Asociaţiei este monitorizarea derulării proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de salubrizare al localităţilor, inclusiv realizarea investiţiei aferente Proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Cluj”, prin accesarea de fonduri europene, precum şi urmărirea implementării şi derulării viitorului sistem de management al deşeurilor.
            Adunarea Generală a desemnat dintre membrii săi, pentru o perioadă de trei ani, Preşedintele Asociaţiei, în persoana Preşedintelui Consiliului Judeţean, d-nul Alin Tişe, precum şi Consiliul Director, care e format din Preşedintele Asociaţiei şi doi membri, d-nul Sorin Apostu, Primarul municipiului Cluj-Napoca şi d-nul Nicolae Balea, Primarul comunei Feleacu.
             În etapa imediat următoare urmează să îndeplinim procedurile de dobândire a personalităţii juridice iar apoi să trecem la implementarea efectivă a sistemului de management al deşeurilor pentru judeţul Cluj. Consiliul Judeţean va proceda la închiderea rampelor neconforme din judeţ şi, în paralel, va înfiinţa viitorul depozit ecologic, a declarat cu această ocazie preşedintele CJ, d-nul Alin Tişe.

Biroul de presă
25.05.2009