Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Semnare proiect cu finantare europeana

Semnare proiect cu finantare europeana

                                                                                

                                                CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă
Ref: Semnare contract proiect european “Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”

      Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de beneficiar, va semna azi, 20 august 2012, la ora 14,00, la sediul Autorităţii de Management pentru POS Mediu, str. Minerilor, nr. 47, contractul de finanţare pentru proiectul “Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”.
      Proiectul, a cărui valoare totală este de 1.684.663,77 lei, a fost finanţat în totalitate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” - Sesiunea de proiecte 4/2010 – Ministerul Mediului È™i Pădurilor. Principalele obiective ale proiectului se referă la eficientizarea managementului rezervaţiilor naturale în vederea dezvoltării durabile a acestor zone protejate din ambele perspective (rezervaţii naturale şi situri Natura 2000), creşterea gradului de conştientizare a publicului larg cu privire la importanţa conservării biodiversităţii Siturilor Natura şi implementarea unui sistem informatic care va contribui la creşterea eficienţei protecţiei patrimoniului natural, cultural şi istoric.
      Activităţile principale ale proiectului vor consta în elaborarea măsurilor de management pentru ariile naturale protejate Cheile Turzii – ROSCI 0035 şi Cheile Turenilor – ROSCI0034; organizarea de activităţi informative cu scopul  îmbunătăţirii nivelului de conştientizare a grupurilor ţintă cu privire la situaţia celor două situri;  organizarea activităÈ›ilor de informare È™i consultare publică aferente procedurii de elaborare È™i aprobare a măsurilor de management; organizarea unui seminar destinat instruirii personalului din cadrul Consiliului Judeţean Cluj în vederea perfecţionării în domeniul protecţiei mediului, precum şi implementarea unor instrumente informatice menite să întărească capacitatea instituţională a Consiliului Judeţean Cluj, în calitatea sa de custode al Rezervaţiilor Naturale Cheile Turzii şi Cheile Turenilor - (Instrument on-line de prezentare informaţii şi acces destinat să servească grupul ţintă interesat de acÈ›iunile, informaÈ›iile È™i noutăţile pentru cele două arii naturale protejate, Instrumente dedicate lucrului cu informaţii geo-referenţiate, locale, specifice  rezervaţiilor Naturale).
     Rezultatele aşteptate ale proiectului se referă în principal la elaborarea a două planuri de acÈ›iune cu măsuri de management pentru Ariile Naturale Protejate Cheile Turzii şi Cheile Turenilor aprobate de autoritatea competentă de mediu; realizarea a două planuri de monitorizare; întocmirea a două  planuri de acţiune cu măsuri de conservare a speciilor şi habitatelor din cele două arii naturale Cheile Turzii şi Cheile Turenilor precum şi la realizarea unor baze de date şi hărţi digitale privind speciile şi habitatele de interes conservativ etc.
     „Semnarea acestui contract de finanţare reprezintă un pas extrem de important în demersul mult mai consistent de protejare a acestor importante obiective turistice de mare interes atât printre turiştii români, cât şi printre cei străini. Numărul mare de turişti români şi străini care a crescut de la an la an precum şi conştientizarea unicităţii şi valorii inestimabile a acestor arii naturale protejate ne determină să investim constant în această direcţie şi să avem o politică coerentă şi susţinută în domeniul protecţiei mediului înconjurător”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu.

Biroul de presă
20.08.2012