Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Semnare contract Strategia de Dezvoltare a Jud. Cluj

Semnare contract Strategia de Dezvoltare a Jud. Cluj

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Semnare contract Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020

            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a semnat astăzi, 21.10.2010, contractul de finanţare din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, care are în vedere elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pe perioada 2014 – 2020.

          Consiliul Judeţean Cluj a depus în data de 01.09.2009 la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor proiectul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, solicitând finanţare din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa 1, domeniul 1.1 în cadrul cererii de proiecte nr. 4/2009.

          „Proiectul are în vedere pe de o parte perfecţionarea celor angrenaţi în administraţia publică la nivel judeţean, urmând ca în cadrul aceluiaşi proiect să fie elaborată Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, care va fi un instrument de planificare a iniţiativelor de politici publice pentru următoarea perioadă de programare europeană. Pentru aceasta vom realiza şi un portofoliu de proiecte care să asigure dezvoltarea viitoare a judeţului nostru”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

            Bugetul total al proiectului este în valoare de 682.851,24 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 669,194.22 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă. Cofinanţarea beneficiarului este în valoare de 13,657.02 lei, adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 169/31.08.2009 s-a aprobat proiectul sus menţionat, precum şi cofinanţarea acestuia. Durata proiectului este de 12 luni.

Biroul de presă 

21.10.2010

 

Descrierea proiectului

            Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii deciziilor în administraţia publice de la nivelul judeţului Cluj, prin dezvoltarea competenţelor de formulare de politici publice, de planificare strategică şi de dezvoltare de parteneriate inter-instituţionale, precum şi a instrumentelor de fundamentare a iniţiativelor de politici publice.

           

            Obiective specifice:

Obiectivul specific 1: Organizarea unor sesiuni de instruire în domeniul „Planificare Strategică”, „Formularea politicilor publice”, „Dezvoltarea de parteneriate inter-instituţionale”, la care vor participa funcţionari publici/personal contractual al instituţiilor administraţiei publice locale şi al structurilor administraţiei publice centrale din judeţul Cluj.

Obiectivul specific 2: Elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, care va deveni un instrument relevant de planificare a iniţiativelor de politici publice pentru următoarea perioadă de programare europeană

Obiectivul specific 3: Dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare la nivel judeţean, pentru perioada de programare 2014-2020, pe o bază participativă şi plecând de la nevoile reale de dezvoltare ale judeţului

            Beneficiarii direcţi ai rezultatelor proiectului sunt instituţii de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv servicii deconcentrate, cu sediul sau cu aria de competenţă în judeţul Cluj, în activităţile prevăzute fiind implicaţi funcţionari publici şi personal contractual al acestor instituţii.

            Grupul ţintă vizat prin activităţile proiectului este de circa 35 de funcţionari publici şi personal contractual ai structurilor administraţiei publice centrale şi locale din judeţul Cluj, care au atribuţii, conform fişei postului, în domeniul elaborării de documente programatice (strategii, planuri, programe, etc.), de identificare, pregătire, implementare şi monitorizare de proiecte, de dezvoltare şi management al parteneriatelor, care nu au beneficiat anterior de o formă de instruire, certificată sau nu, în domeniile: planificare strategică, dezvoltarea de parteneriate, design de proiecte, formularea politicilor publice.

            Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor desfăşura următoarele activităţi:

-          Organizarea conferinţei de lansare a proiectului

-          Organizarea sesiunilor de instruire pe diferite teme: „Dezvoltarea de parteneriate”, „Planificare strategică”, „Dezvoltare Durabilă”,  „Egalitatea de Şanse”, „Politici publice” 

-          Vizită  de studiu la o structură similară consiliului judeţean din U.E.

-          Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, realizarea planşelor vectoriale

-          Organizarea de dezbateri publice pe cele 3 secţiuni ale strategiei.