Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Semnare contract consultanta elaborare Strategie Dezvoltare jud Cluj

Semnare contract consultanta elaborare Strategie Dezvoltare jud Cluj

                                                                             

                                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ 

Informare de presă
Ref: Semnare contract consultanţă pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a  Judeţului Cluj 2014-2020


       În baza Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), nr. 1209/C5/1305 din 30.03.201,  prin care se respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de SC Halcrow România SRL, autoritatea contractantă – Consiliul Judeţean Cluj a primit aprobarea pentru continuarea procedurii de atribuire a „Contractului de servicii de consultanţă şi instruire pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.
       Astfel, Consiliul Judeţean Cluj, prin intermediul domnului preşedinte Alin Tişe, a semnat contractul de servicii de consultanţă şi instruire pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 cu Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic SA Cluj-Napoca.
       Proiectul privind elaborarea strategiei de dezvoltare a Judeţului Cluj a fost adjudecat de către Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic SA, a cărui ofertă financiară a fost de 316.000 lei, fără TVA. Contractul prevede organizarea a 6 sesiuni de instruire în domeniul planificării strategice, organizarea a 5 workshop-uri pentru elaborarea strategiei de dezvoltare, realizarea unei anchete sociologice în rândul populaţiei judeţului Cluj, organizarea a 5 evenimente de consultare publică, elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2014 – 2020 şi elaborarea şi multiplicarea Ghidului Administraţiei Publice Locale.
        „Apreciem decizia favorabilă a CNSC-ului în soluţionarea contestaţiei depuse de SC Halcrow, fapt care ne-a permis ca, în timp foarte scurt, să semnăm acest contract de servicii deosebit de important din perspectiva planificării iniţiativelor de politici publice pentru perioada   2014-2020”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.

Biroul de presă
14.04.2011