Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 18 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Comunicate > Semnare contract Centru Informare si Promovare Turistica

Semnare contract Centru Informare si Promovare Turistica

                                                                                

                                                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Semnare contract finanţare Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică

     Vineri, 18.05.2012, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, a semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei Contractul de Finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj”, finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul de intervenţie 5.3. „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.
      Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea potenţialului turistic românesc şi, în special, al celui din Transilvania de Nord, prin prezentarea ofertelor turistice şi atracţiilor turistice locale regionale şi naţionale în scopul creşterii numărului de turişti.
      Proiectul prevede edificarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj într-un spaţiu de 108,47 de mp situat în clădirea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, pe strada Memorandumului, nr. 21, modernizat şi dotat cu instalaţii electrice, termice şi sanitare de ultimă generaţie.
     Valoarea totală a proiectului este de 524.108,32 lei. Valoarea totală eligibilă este de 408.093,00 lei din care 368.793,64 finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (90%), 31.137,5 lei finanţare din bugetul naţional (8%), 8.161,86 lei cofinanţare din bugetul Judeţului Cluj (2%) şi 18.0735,00 contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile. De asemenea, valoarea totală neeligibilă a proiectului este de 97.942,32 lei şi reprezintă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile şi este suportat de Consiliul Judeţean Cluj.
      Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt turiştii români şi străini, tour-operatorii (oferirea de „pachete de vacanţă” profesioniste şi accesibile în vederea includerii în cataloagele lor), oamenii de afaceri aflaţi în tranzit sau cu interese de afaceri în zonă, persoane care doresc tratament balnear şi de recuperare, Consiliul Judeţean Cluj, etc.
     „Semnarea contractului de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului reprezintă un pas important în vederea edificării acestei importante investiţii turistice. Practic, în perioada imediat următoare vor începe lucrările de construire a Centrului de informare turistică, lucrări estimate a se derula pe o perioada de 12 luni. Pe lângă beneficiile evidente legate de promovarea turismului şi creşterea numărului de persoane care vizitează judeţul nostru, un rezultat estimat important al proiectului îl reprezintă crearea a opt locuri noi de muncă”, a declarat  preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe.
 
Biroul de presă
21.05.2012