Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 27 Aprilie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > > Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 25 octombrie 2013

Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Cluj- 25 octombrie 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 19335 din 18.10.2013


                                                           A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                       şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc vineri, 25.10.2013, ora 1300, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având următorul

                                               PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 232/2013 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe amplasamentul  coridorului de expropriere al obiectivului de interes judeţean  „Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca - Pista de decolare - aterizare 3500 m", cuprinse în Etapa a II-a
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnice-cadastrale a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Băiţa, nr. 9
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Judeţului Cluj la data de 31.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a unor  bunuri achiziţionate prin  „Proiectul pentru creşterea mobilităţii patrulelor de intervenţie  la solicitările cetăţenilor”
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.301/30.11.2011  privind aprobarea includerii în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor investiţii realizate prin Proiectul Phare RO 0108.03.04.05 „Centrul de Marketing pentru Produse Agro-Alimentare Cluj” şi aprobarea unor măsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a acestora
6. Proiect de hotărâre privind  reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare a municipiului Cluj-Napoca şi a unor localităţi rurale din judeţul Cluj şi concesionarea acestora Societăţii Comerciale Compania de Apă Someş S.A.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii nr.152/2013 privind solicitarea de transmitere a unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj
8. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului general propriu pe anul 2013
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Regiei Autonome Aeroportul Cluj-Napoca
10. Proiect de hotarare privind aprobarea convenţiei de asociere dintre Judeţul Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi Fundaţia “Hope and Homes for Children” România
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 317/2013 privind aprobarea eliberării  a 10 licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii a 14 licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic S.A., în vederea exercitării dreptului de acţionar
14. Proiect de hotărâre privind numirea în funcţie a directorului executiv la Camera Agricolă a Judeţului Cluj
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al S.C. „Pază şi Protecţie” S.R.L.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Pază şi Protecţie Cluj” S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj, cu modificările şi completările ulterioare
17. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de administrator la S.C. „Pază şi Protecţie” S.R.L.
18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Clujana S.A.
19. Informare privind Raportul semestrial al Consiliilor de administraţie ale societăţilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj
20. Diverse

Convocarea consilierilor judeţeni se face în scris, prin invitaţii la şedinţă, şi telefonic.

                                                      P R E Ş E D I N T E,
                                                HOREA-DORIN UIOREANU