Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 19 Iulie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Anunturi > Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 06.06.2018, ora 13.00

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 06.06.2018, ora 13.00

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 19112 din 05.06.2018


                                                              A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                     şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj

care va avea loc miercuri, 06 iunie 2018, ora 13.00, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având următorul

                                                PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind încadrarea sectorului de drum judetean DJ 161G km 21+200 – km 21+900 din categoria functională a drumurilor de interes judetean în categoria functionala a drumurilor de interes local

Convocarea consilierilor judeteni se face în scris, prin invitatii la sedintă, si telefonic.                                                          P R E S E D I N T E,
                                                                 ALIN TISE