Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 17 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Anunturi > Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 06.03.2013

Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Cluj - 06.03.2013

R O M Â N I A
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 4557 / 04.03.2013

                                                                                 A N U N Ţ

In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii judeţeni ce compun Consiliul Judeţean Cluj sunt convocaţi la

                                                    şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Cluj,

care va avea loc miercuri, 06 martie 2013, ora 1300, în Sala mare de şedinţe din sediul Consiliului Judeţean Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 106, având  următorul


                                                                  PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 300/2012 privind trecerea unor drumuri judeţene din domeniul public al Judeţului Cluj şi administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Naţională de Autostrăzi  şi Drumuri Naţionale din România S.A., în vederea încadrării acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale
2. Proiect de hotărâre pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Cluj, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2, proprietate publică a Judeţului Cluj
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din judeţul Cluj

 


                                                                       P R E Ş E D I N T E,

                                                                 HOREA DORIN UIOREANU