Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Luni, 24 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sedinta ADI-"Transilvania de Nord"

Sedinta ADI-"Transilvania de Nord"

                                                                            

                                            CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă

Ref: Şedinţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Transilvania de Nord”


          Astăzi, 08.07.2009, a avut loc la Sediul Palatului Administrativ al judeţului Cluj şedinţa Adunării Generale şi a Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Transilvania de Nord”. La această şedinţă au participat preşedinţii Consiliilor Judeţene din judeţele Cluj, Bihor, Bistriţa – Năsăud, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.
          Pe ordinea de zi s-a aflat modificarea Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei, în sensul funcţionării asociaţiei pentru o perioadă nedeterminată şi nu doar până în anul 2018, cum fusese stabilit iniţial. Introducerea acestei prevederi a fost determinată de modificarea Programului Operaţional Regional în sensul că Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară vor trebui să funcţioneze nu doar până în anul 2018 ci până în anul 2020. În acest sens, s-a considerat oportună modificarea statutului şi a actului constitutiv în sensul  funcţionării pe o perioadă nedeterminată.
           De asemenea, în vederea eficientizării activităţii Asociaţiei, statutul şi actul constitutiv au fost modificate prin desfiinţarea consiliului director şi preluarea atribuţiilor acestuia de către un director executiv.
           Totodată, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie s-au hotărât următoarele:
Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să stabilească data de organizare a concursului în vederea desemnării directorului executiv al Asociaţiei şi desemnarea Comisiei de evaluare pentru concurs.
          Aprobarea Regulamentului de concurs, în vederea desemnării directorului executiv al Asociaţiei precum şi a modalităţii de remunerare a acestuia.
          Desemnarea Directorului de proiect şi aprobarea Grupului de lucru pentru proiect.
         Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al asociaţiei – domnişoara Fekete EmÅ‘ke, de a încheia acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei, până la alegerea Directorului executiv.
          “Atragerea într-o proporţie cât mai mare de fonduri europene nerambursabile, atât la nivelul judeţului Cluj cât şi al regiunii de Nord-Vest, reprezintă o prioritate absolută a conducerii Consiliului Judeţean Cluj. Acesta este motivul pentru care ne-am conformat cu promptitudine exigenţelor Uniunii Europene şi am acţionat în vederea eficientizării activităţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară” a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
           Reamintim în acest context faptul că judeţele Cluj, Bihor, Bistiţa-Năsăud, Maramureş, Satu–Mare şi Sălaj, prin intermediul consiliilor judeţene, au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Transilvania de Nord” având ca obiectiv principal “îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă”. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Transilvania de Nord a dobândit personalitate juridică în data de 20.03.2009 şi Certificat de înregistrare fiscală eliberat la data de 09.04.2009.


    Biroul de Presă
    08.07.2009