Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sedinta anuala a Comitetului de Coordonare dintre CJ Cluj si CJ Malopolska

Sedinta anuala a Comitetului de Coordonare dintre CJ Cluj si CJ Malopolska

                                                                               

                                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Informare de presă 

Ref: Şedinţa anuală a Comitetului de Coordonare al colaborării dintre Consiliul Judeţean Cluj şi Consiliul Judeţean  Malopolska din Polonia


          O delegaţie a Consiliului Judeţean Cluj a participat în data de 19 iunie 2009 la Cracovia, în Regiunea Malopolska, la şedinţa anuală a Comitetului de Coordonare al colaborării dintre Consiliul Judeţean Cluj şi Consiliul Judeţean  Malopolska din Polonia.
          În cadrul şedinţei Comitetului de Coordonare au fost discutate peste 30 de proiecte de colaborare care au fost propuse spre a fi implementate în anul 2010, dintre care amintim: valorificarea experienţei poloneze prin organizarea unei sesiuni de instruire pentru funcţionarii din judetul Cluj în domeniul fondurilor europene – Programul Operaţional Regional, schimburi de bune practici în domeniul managementului deşeurilor, schimburi de informaţii şi experienţe referitoare la dezvoltarea zonelor rurale, proiecte de restaurare cu sprijinul experţilor polonezi a unor biserici vechi de lemn din judeţul Cluj (lucrări de conservare/restaurare a arhitecturii şi policromiei), organizarea de către partea polonă în judeţul Cluj a unei instruiri în domeniul ocrotirii monumentelor istorice, proiecte în domeniul educaţiei speciale a copiilor cu dizabilităţi – terapie prin artă şi terapii specifice în educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, expoziţii de grafică, fotografie, pictură, produse artizanale şi meşteşugăreşti, participare la festivaluri internaţionale de folclor, sărbătorirea zilelor culturii româneşti la Cracovia precum şi a zilelor culturii poloneze în judeţul Cluj, turnee cuprinzând concerte cu program de muzică românească şi poloneză susţinute de Orchestra de Cameră şi/sau Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania” în judeţul Malopolska, editarea unui supliment al revistei Tribuna privind activitatea culturală, prezentarea unor scriitori, artişti plastici, evenimente culturale din regiunea Malopolska ş.a.
          Reamintim în acest context faptul că, în cadrul politicii de cooperare menite să întărească relaţiile economice, sociale şi culturale dintre România şi Polonia, Consiliul Judeţean Malopolska şi Consiliul Judeţean Cluj au definitivat la data de 11 aprilie 2005 un Protocol de Cooperare pentru o perioadă de trei ani care s-a concretizat într-o bună colaborare între cele două părţi, motiv pentru care, în data de 3 aprilie 2008 a fost încheiat un nou Protocol de Cooperare, de data aceasta pe o perioadă nedeterminată

    Biroul de presă
    22.06.2009