Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 17 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sedinta AGA Asociatia Eco-Metropolitana Cluj

Sedinta AGA Asociatia Eco-Metropolitana Cluj

       

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ  

 

 

 

Informare de presă

Ref: Şedinţă AGA a Asociaţiei de Dezvoltare ECO-METROPOLITAN Cluj 

Astăzi, 18.10.2011, la sediul Consiliului Judeţean s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, asociaţie constituită de către Consiliul Judeţean împreună cu cele 81 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj în vederea unei optime gestionări a problematicii deşeurilor din judeţ. 

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit alegerea noii conduceri a Asociaţiei, respectiv a preşedintelui şi a celor doi membri ai Consiliului Director. În acest context, în funcţia de preşedinte al Asociaţiei a fost ales, cu unanimitate de voturi, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Dorin Uioreanu iar membri ai Consiliului Director au fost aleşi, cu majoritate de voturi, primarii municipiilor Cluj-Napoca şi Dej.

Un alt punct pe ordinea de zi l-a constituit aprobarea actului adiţional referitor la modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj. Totodată, în cadrul acestei şedinţe au fost aprobate situaţiile financiare aferente exerciţiului bugetar pe anul 2011 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

„Hotărârile adoptate astăzi în cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei ECO-METROPOLITAN Cluj reprezintă un pas înainte în sensul dinamizării activităţii acesteia. Aspectele referitoare la gestionarea deşeurilor din judeţ şi a rampelor neconforme au reprezentat o preocupare constantă pentru mine, încă de la preluarea mandatului de preşedinte al Consiliului Judeţean. Chiar dacă în acest domeniu există unele probleme care ar fi trebuit rezolvate încă de acum câţiva ani, am convingerea că vom reuşi să le gestionăm cu succes, în interesul locuitorilor judeţului Cluj”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Dorin Uioreanu.

Reamintim în acest context faptul că Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj are drept principal obiectiv implementarea şi monitorizarea derulării proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului de salubrizare a localităţilor, inclusiv realizarea investiţiei corespunzătoare Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Cluj”, prin accesarea de fonduri europene.   

 

Biroul de presă

18.10.2012