Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 16 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Sedinta Adunarii Generale a ADI Eco-Metropolitan Cluj

Sedinta Adunarii Generale a ADI Eco-Metropolitan Cluj

                                                                                 

                               CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Informare de presă
Ref: Şedinţa Adunării Generale a ADI Eco-Metropolitan Cluj

     Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Marius Mînzat, a condus miercuri, 20 aprilie 2016, şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan Cluj.
     În cadrul şedinţei asociaţiei, al cărei scop este acela de gestionare, în comun, a serviciului de salubrizare din toate cele 81 de unităţi administrativ-teritoriale clujene membre, au fost dezbătute mai multe puncte aflate pe ordinea de zi, respectiv aprobarea situaţiei financiare a ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru exerciţiul financiar încheiat şi acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru anul 2015 precum şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei pentru anul 2016. Un alt aspect discutat şi aprobat a fost cel legat de menţinerea cuantumului cotizaţiei membrilor ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru anul în curs. Nu în ultimul rând, au fost purtate discuţii pe marginea problemei depozitării deşeurilor menajere în judeţul Cluj, respectiv pentru găsirea soluţiilor concrete de stocare a deşeurilor colectate de pe raza judeţului Cluj, până la finalizarea edificării Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID). 
     Reamintim faptul că A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional în scopul înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Organul executiv de conducere al Asociaţiei este Consiliul Director format din preşedintele Asociaţiei şi din doi membri numiţi de Adunarea Generală a Asociaţiei, respectiv primarii municipiilor Cluj-Napoca şi Dej. 

     Biroul de presă
     20 aprilie 2016