Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 17 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj - Napoca

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj - Napoca

 

Prezentare generală:

 

 

            Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, cu sediul în Cluj - Napoca, strada B.P. Hasdeu nr 6,  este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în baza Deciziei nr. 355 / 12.07.1973 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judetean Cluj ; Decretul nr. 296/1973 ; Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 107 / 05.02.1993   şi are ca principal obiect de activitate furnizarea de servicii medicale.

 

            Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj – Napoca funcţionează în subordinea Ministerului Sanatatii  şi este finanţat din venituri proprii, prin contractele de furnizare servicii medicale încheiate cu Casa de Judeteana de Asigurări de Sănătate Cluj  şi din alte venituri proprii  respectiv :

 

-          sume primite de la bugetul de stat (Ministerul Sanatatii ) pentru plata salarii medici rezidenti , plata salarii si cheltuieli de intretinere si  functionare Dispensar TBC ; sume primite pentru medicamente si materiale specifice in cadrul Programului de Sanatate Publica „Supravegherea si Controlul Tuberculozei„.

 

-          Sume primite de la bugetul de stat (MS) pentru dotari cu aparatura medicala , echipamente, etc.

 

-          sume primite de la bugetele locale (Consiliul Judetean Cluj si Consiliul Local Cluj) pentru realizarea obiectivelor de investitii (reparatii capitale , etc)

 

-          sume primite din donatii si sponsorizari.

 

 

Structura Organizatorică :

 

      Spitalul are in structura  242 de paturi din care :

 

-          3 sectii clinice de Pneumologie cu 142 de paturi din care 36 paturi TBC  .

 

-   O sectie clinica de Chirurgie Toracica  cu  30 de paturi din care 3 paturi compartiment ATI, singura sectie de profil din centrul universitar Cluj .

 

-          Sectia Sanatoriala Pneumologie - TBC cu 70 de  paturi (situat in comuna Savadisla la 20 km de Cluj)

-          Laboratorul  Clinic de Analize Medicale cu compartimentele de Hematologie, Biochimie, Micologie, Bacteriologia Non-Tuberculoasa , Citologie , Bacteriologia Tuberculozei. Performantele laboratorului au fost apreciate de catre expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii care ne-au vizitat incepand cu anul 1995. Rezultatele excelente au recomandat Laboratorul pentru numirea ca Laborator National de Referinta pentru micobacterii (OMS 733/1997; OMS 91/2002; HG 292/2007 ). Laboratorul de analize medicale a fost dotat in decursul timpului cu echipament modern, circuitele au fost refacute astfel incat sa se realizeze cerintele standardului SREN ISO/CEI 17025/2005. Pentru activitatile desfasurate in compartimentul de bacteriologie a tuberculozei  laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 .

 

-          Laboratorul de Bronhologie, dotat cu aparatura video-endoscopica moderna care desfasoara activitati diagnostice si terapeutice, fiind singurul Laborator de profil din Centrul Universitar Cluj.

 

-           Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala, dotat cu 3 aparate noi de radiologie

 

-          Laboratorul de Explorari Functionale Respiratorii , dotat cu un aparat modern de investigare a factorului de transfer prin membrana alveolocapilara, singurul de acest profil din Transilvania .

 

-          Dispensarul TBC Cluj, functioneaza cu 3 cabinete de consultatii adulti, un cabinet consultatii copii , compartiment de radiologie si un punct de laborator pentru diagnostic bacteriologic al tuberculozei. Dispensarul TBC are rol de for metodologic judetean in activitatile de profil

 

 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca asigură prin secţiile clinice şi serviciile din structură asistenţă medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor cu afectiuni respiratorii non-tuberculoase (BPOC, Astm bronsic, patologie tumorala maligna si benigna , pleurezii, supuratii bronho-pulmonare, etc.)  din Judetul Cluj si judetele limitrofe.

 

 

 

Sectia Clinica de Chirurgie Toracica asigura asistenta medicala curativa pentru pacientii cu tumori maligne si benigne , pneumotorax, traumatisme toracice, etc. asigurand prin linia de garda permanenta in acest domeniu si calaborand cu Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean Cluj .

 

Structura de Personal :

        Spitalul functionaza cu un numar de 226 de angajati, din care : 38 personal medical , medici   (plus un numar de  44 medici rezidenti, numar ce difera de la an la an  ) ,   86 personal mediu sanitar ( asistente medicale, registratori medicali, statistica medicala ), 53 personal auxiliar sanitar (infirmiere,  ingrijitoare , spalatorese, lenjerese ), 29 muncitori ( paza, intretinere centrala termica, statie oxigen, statie clorinare , statie epurare , etc.) , 2 farmacie, 1 preot , 15 personal TESA .

 

         Din 226 de posturi aprobate de Ministerul Sanatatii Publice , 214 posturi sunt ocupate si 12 posturi vacante .

 

         Normativul de personal, stabilit in baza Ordinului MSP nr.1778/28.12.2006 actualizat este de 267 de posturi (fara medici rezidenti )

 

         Gradul de ocupare cu personal  pe total spital este de 80,15 % fata de normativ , respectiv un deficit de 19,85 %.

 

          Deficit de personal pe categorii de personal se prezinta astfel :

 

-          23 % personal mediu sanitar (asistente medicale)

-          26 % personal auxiliar (infirmieri, ingrijitori, brancardieri)

-          19 % muncitori

 

-          18 % TESA  

     Deficitul de personal influenteaza negativ calitatea asistentei medicale in compartimentele  ATI (terapie intensiva) si laboratorul de explorari functionale respiratorii.

Conducerea spitalului este asigurată de :

 

-          Manager

 

-          Comitet Director

Conducerea Spitalului este asigurată de Manager în baza contractului de management nr. 172 din 14.12.2006, incheiat intre Manager si Ministerul Sanatatii în urma concursului organizat prin ordin al ministrului sanatatii. Indicatorii de performanta ai managementului spitalului public sunt prevazuti in anexa la  contractul de management , si sunt negociati anual pe toata perioada contractului de management.

Conducerea executivă a spitalului este asigurată de Comitetul Director format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil , in baza Contractelor de Administrare incheiate intre Manager si Directorul medical , respectiv Directorul financiar Contabil .

Activitatea de învăţământ din cadrul spitalului este condusă de seful Catedrei de Pneumologie al UMF Cluj .

 

În cadrul spitalului funcţionează Consiliul medical, Consiliul etic, Consiliul ştiinţific şi Consiliul consultativ.

 

            Servicii medicale oferite:

 

 

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI :

 

 

•SPITALIZARE CONTINUA  :

 

            - Acuti – pneumo

 

            - Cronici – TBC

 

            - Chirurgie toracica , ATI

 

 

•SPITALIZARE DE ZI :

 

            - Serviciul medical pneumologie

 

            - Serviciul medical chirurgie – toracica

 

 

•SERVICII DE LABORATOR :

 

            - bacteriologie TBC

 

            - bacteriologie  non –TBC

 

            - biochimie

 

            - hematologie

 

 

•SERVICII DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

 

 

•SERVICII DE BRONHOLOGIE

 

 

•SERVICII DE EXPLORARI FUNCTIONALE  RESPIRATORII

 

 

 

 

SERVICII MEDICALE AMBULATORII :

 

            - dispensarizare bolnavi TBC

 

            - afectiuni cronice respiratorii netuberculoase (BPOC, astm bronsic, etc.)

 

 

 SERVICII MEDICALE PARACLINICE :

 

            - investigatii radiologice

 

            - investigatii explorari functionale respiratorii

 

            Obiectivele şi atribuţiile spitalului :

 

 

            In vederea realizării obiectivului de activitate (furnizarea de servicii medicale) spitalul are următoarele atribuţii:

 

-          asigură prin secţiile clinice şi serviciile din structură asistenţă medico-chirurgicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor.

 

-          Prin camera de gardă, spitalul asigură primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă persoanelor a căror stare de sănătate este critică.

 

-          Pentru pacienţii internaţi spitalul asigură şi răspunde de  calitatea actului medical, condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

-          Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca constituie în acelaşi timp bază de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală care consolidează calitatea actului medical cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

 

 

 

Principalele realizari din ultimii ani

 

           

Din anul 2004 Spitalul se afla in plin proces de modernizare si restructurare.

 

- S-a renovat sectia de Chirugie toracica cu saloane a cate 3 paturi cu grupuri sanitare proprii , 2 Sali de operatie si compartiment ATI .

 

- S-au recompartimentat saloanele din cele 3 sectii clinice de pneumologie, s-au igienizat grupurile sanitare, oficiile, cabinete medici si asistente.

 

- S-au renovat laboratoarele clinice (de Analize Medicale, Bronhologie, Explorari-functionale, Radiologie ).

 

- S-a introdus sistemul propriu de incalzire centrala in sectiile clinice ale spitalului ,

 

- La Sanatoriul TBC Savadisla s-a introdus sistemul propriu de incalzire ( gaz metan ), sistem de alimentare cu apa din reteaua publica, canalizare si statie de epurare .

 

            Aproape 90 % din fondurile pentru realizarea acestor obiective au fost alocate de catre Consiliul Judetean Cluj, cu care Institutia noastra mentine relatii de stransa colaborare .

             In anul 2008 s-au efectuat Proiectele pentru reparatii capitale la Pavilionul I al Spitalului ( in care functioneaza Sectiile Clinice de Pneumologie I si II , Farmacia  , Laboratorul de Analize Medicale si Serviciul Administrativ ) , si la Sanatoriul TBC Savadisla .

 

            Tot in anul 2008 s-au finalizat lucrarile de reamplasare a Spalatoriei , Statiei de epurare a apei uzate, rampei de gunoi si camera rece (morga), parcari, alei incinta, cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Cluj .

 

            In cursul anului 2008 s-au efectuat reparatii curente din venituri proprii in suma de 675 406 lei iar in anul 2009  in suma de 388078 lei

 

    Fondurile alocate si decontate pentru investitii in anul 2008 sunt in valoare totala de : 986135 lei din care :

 

-  200.000 lei Consiliul Local Cluj ; pentru RK Pavilion II Cluj

 

-  786.135 lei Consiliul Judetean Cluj;

 

               -  pentru Rk Pavilon II = 607.530 lei ;

 

               -  pentru amenajare platforme parcare , cai de acces ambulante,

 

                  reabilitare cai acces spital =  92.470 lei ;

 

              -  pentru studii de fezabilitate , preoiect tehnic , DDE pentru

 

                 reabilitare, recompartimentare partiala la Pavilion I Cluj si

 

                 Sanatoriul TBC Savadisla = 86.140 lei

 

   Fondurile alocate si decontate pentru investitii in anul 2009 sunt in valoare totala de : 722.353 lei din care :

 

-  122.353 lei Consiliul Local Cluj ; pentru RK Pavilion II Cluj

 

-  600.000 lei Consiliul Judetean Cluj ; pentru RK Pavilion II Cluj

 

 

 

             Strategia si obiectivele institutiei pentru perioada urmatoare

 

 

            In cursul anului 2010 vom eficientiza activitatea de asistenta medicala in cadrul serviciilor ambulatorii de specialitate si a spitalizarii de zi.

 

            Se va continua activitatea de modernizare si restructurare a spitalului, la finele anului 2010 se vor finaliza lucrarile de reparatii capitale la pavilionul II al Spitalului (lucrari demarate la finele anului 2007 ), care includ: Dispensarul TBC, Laboratoarele de Bronhologie, Explorari-Functionale, Radiologie, Sectia Clinica III Pneumologie si Sectia Clinica de Chirurgie Toracica .

 

          In cursul anului 2010 vom continua activitatea de compartimentare si igienizare a saloanelor si grupurilor sanitare din Sectia Pneumologie II si de modernizare a saloanelor, grupurilor sanitare si a spatiilor destinate personalului din cadrul Sectiei Sanatoriale Pneumologie – TBC Savadisla .

 

      Tot in anul 2010 vom elabora documentatia necesara pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile , privind  informatizarea spitalului ; de asemenea vom demara procedurile de acreditare ISO 9001/ 2008 a spitalului.