Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Scoala Gimnaziala Speciala pentru Deficienti de Auz Kozmutza Flora

Scoala Gimnaziala Speciala pentru Deficienti de Auz Kozmutza Flora

                                              

                                      CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Comunicat de presă
Ref. Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra”, o instituţie cu tradiţie de peste 125 de ani în educarea copiilor cu deficienţe de auz

      Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra” din Cluj-Napoca, singura şcoală specială din ţară, cu predare în limba maghiară, destinată celor 117 de elevi cu deficienţe de auz, proveniţi din circa 18 judeţe ale ţării, a fost vizitată în cursul acestei săptămâni de către  Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, în scopul informării asupra principalelor provocări şi proiecte derulate de această unitate de învăţământ aflată sub autoritatea forului administrativ judeţean.
      „Credem cu convingere că toţi copiii aparţin în egală măsură comunităţii noastre, fie că sunt sănătoşi sau au neşansa de a suferi de unele dizabilităţi. Rolul Consiliului Judeţean Cluj, în calitate de finanţator al învăţământului special din acest judeţ, este acela de a oferi şanse egale tuturor copiilor şi de a contribui într-o cât mai mare măsură la creşterea calităţii vieţii copiilor şi a familiilor din care provin. Acesta este motivul pentru care am finanţat şi am derulat în ultima perioadă de timp mai multe categorii de investiţii şi dotări care au contribuit în mod semnificativ la creşterea confortului vieţii copiilor şi a personalului grădiniţei şi au ridicat calitatea actului educativ-recuperator-compensator”, a declarat domnul Mihai Seplecan.
       Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra” are o tradiţie de peste 125 de ani în educaţia copiilor cu deficienţe de auz, în ultimul deceniu aceasta lărgindu-şi oferta educaţională pentru a oferi o şansă reală de şcolarizare şi integrare tuturor elevilor cu deficienţe mintale severe, profunde/asociate, cu deficienţe mintale uşoare şi moderate şi pentru copii autişti. Începând cu anul 1972 în cadrul şcolii funcÈ›ionează şi grădiniţă. Astfel, un colectiv compact de 68 de persoane, format din educatoare, profesori psihopedagogi, audiolog, kinetoterapeut, psiholog şi alţi specialişti lucrează în cadrul şcolii pentru asigurarea activităţilor instructiv-educative corespunzătoare vârstei şi nevoii educaţionale speciale ale fiecărui elev.
      Serviciile oferite se împart în două categorii: activităţi individuale corectiv-compensatorii (logopedie, dezvoltarea auzului, stimulare cognitivă, kinetoterapie, audiologie, consiliere psihologică), şi activităţi instructiv-educative cu clase cu efective mici, şi pe grupe. Prin grija şi finanţările anuale realizate din bugetul judeţului Cluj, elevii şcolii beneficiază gratuit de educaÈ›ie, hrană, rechizite sau îmbrăcăminte. Infrastructura a beneficiat şi ea de o reabilitare recentă realizată din fonduri judeţene (cu excepÈ›ia clădirii atelierelor), şcoala fiind foarte bine dotată cu mobilier şi echipament modern.
       Totodată, şcoala are multe parteneriate educaţionale cu alte şcoli speciale şi şcoli de masă, din ţară şi din străinătate, cu care se organizează frecvent schimburi de experienţe şi de bune practici. De asemenea, în parteneriat cu ONG-uri de profil, şcoala organizează activităÈ›i educaţionale şi extracurriculare foarte variate şi multe proiecte cu finanţare extrabugetară. Un exemplu în acest sens îl reprezintă dotarea şcolii, printr-un parteneriat cu o companie de telefonie mobilă, cu tablete PC şi software educaţional, special proiectat pentru educaţia elevilor cu deficienţe de auz. Nu în ultimul rând, şcoala a mai derulat un parteneriat şi cu Universitatea Babeş-Bolyai în cadrul căruia a fost realizat un proiect de hidroterapie pentru un număr de 20 de elevi cu deficienţe, pe o perioadă de un an. De asemenea, alte proiecte realizate împreună cu Asociaţia Psihopedagogilor Maghiari din România au avut ca scop formarea cadrelor didactice din învăţământul de masă în domeniul psihopedagogiei, şi sensibilizarea copiilor şi elevilor din şcolile de masă, unde învaţă elevi integraţi cu nevoi speciale.


Biroul de presă
11 decembrie 2015