Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 17 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Cultura > SCOALA POPULARA DE ARTE "TUDOR-JARDA" CLUJ-NAPOCA

SCOALA POPULARA DE ARTE "TUDOR-JARDA" CLUJ-NAPOCA

              SCURT ISTORIC
             Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 1954, inaugurarea având loc pe data de 1 ianuarie 1955 în clădirea din strada Moţilor nr. 6. La înfiinţare a funcţionat ca unitate de învăţământ artistic, pentru formarea artiştilor neprofesionişti. Şcoala populară de Arte s-a dezvoltat pe lângă secţiile culturale ale Sfaturilor populare regionale, subordonându-se acestora din punct de vedere organizatoric, administrativ şi financiar.
Materiile de învăţământ, numărul de ore precum şi repartizarea lor pe ani de studii erau stabilite prin planurile şi programele de învăţământ elaborate de către Direcţia Învăţământului din Ministerul Culturii. De la înfiinţare şi până în prezent, Şcolile Populare de Arte funcţionează având cursuri de zi şi serale, după posibilităţile cursanţilor.
             După 1990 Şcoala Populară de Arte a fost mutată pe strada Pavlov ( Cardinal Iuliu Hossu ) nr. 25, iar in anul 2008 din cauza retrocedării acestei clădiri, s-a mutat pe str. Fabricii de Zahăr nr. 51. Acesta este primul sediu aflat în administrare directă, proprietar fiind judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj. Actualmente, clădirea cu suprafaţa de aproximativ 1200 metri pătraţi se află într-un amplu proces de reabilitare, funcţionalizare şi mansardare.
              Pe lângă sediul central Şcoala de Arte mai are în administrare atelierele de pe strada Câmpeni nr. 7, secţiile de pe strada Aurel Vlaicu nr. 27, şi închiriată de la Primăria Cluj o sală situată pe strada Vasile Alecsandri nr. 1, organizată ca şi expoziţie cu lucrările elevilor şcolilor populare de arte, expoziţie ce constituie Galeria „ARTE”. De asemenea, în Galeria „ARTE” se vor desfăşura şi cursurile de pictură religioasă pe sticlă şi lemn.


              SPECIALITĂŢI ŞI PROFESORI
Canto: Ana Strîmturean, Lavinia Bocu, Kadelnyk Yelizaveta, Alina Zanc
Corepetiţie: Mihai Ghircoiaş, Emil Mihaiu, Lucian Duşa
Teorie şi solfegiu: Claudiu Vintilă
Pian: Mihai Ghircoiaş, Loredana Deac
Chitară: Claudiu Vintilă
Instrumente de suflat: Ciprian Poienar
Acordeon: Dorel Rohian

Orgă electronică, vioară: Doru Dejeu

 

Jazz, instrumente de percuţie: Ştefan Vannay
Dans clasic, balet, dans contemporan: Rodica Festeu
Actorie: Petre Băcioiu
Pictură: Monica Indolean, Izabela Bolog
Grafică: Lucian Szekely
Ceramică: Ilarion Voinea
Sculptură: Ilarion Voinea
Design vestimentar: Monica Indolean
Decoraţiuni interioare: Lucian  Szekely
Istoria muzicii, muzică religioasă, iniţiere folclor: Florina Matei
Istoria artelor: Livia Petrescu
Dans popular: Zamfir Dejeu, Sebastian Marchiş, Ciprian Mureşan, Nicoleta Rus, Dacian Gălăţan
Crestături în lemn: Ştefan Bara, Cornel Toşa
Ţesut-cusut: Elvira Gavriş,
Ansamblu instrumental: Nicolae Traica

Artă populară copii: Livia Bota          Specificul aparte al Şcolii Populare de Arte este dat de îmbinarea fericită pe care o realizează educaţia şi cultura, prin urmărirea următoarelor obiective:
a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial.
c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie.

         Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj a demarat o serie de programe şi proiecte prin care se urmăreşte adecvarea ofertei culturale la solicitările şi nevoile publicului, atragerea unor noi categorii de public, creşterea audienţei, fidelizarea publicului, calitatea şi diversitatea serviciilor oferite. Aceste programe sunt:

Programul de educaţie permanentă „Învăţăm la Şcoala de Arte” constă în organizarea şi desfăşurarea de cursuri pe specialităţi în municipiul Cluj-Napoca şi judeţ şi se adresează cursanţilor.
Programul de promovare a talentelor „Prin Şcoala de Arte” – constă în organizarea şi susţinerea debutului elevilor talentaţi ai şcolii de arte, conform OG nr. 2/2008 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale - se adresează cursanţilor şi va urmări promovarea lor pentru participare la concursuri, festivaluri, expoziţii, activităţi culturale de marcă.
Programul de prezentare a instituţiei „Despre Şcoala de Arte” – se adresează comunităţii, potenţialilor cursanţi, cadrelor didactice din şcoli – constă în acţiuni de promovare a imaginii şi ofertei şcolii de arte prin :
- parteneriate cu şcolile
- site actualizat permanent
- revista şcolii
- monografia şcolii de arte
- biblioteca şcolii
- certificat de calitate ISO 9001
- prezentarea ofertei educaţionale la începutul anului şcolar
- articole de presă
- afişe
- spectacole în judeţ.
Acest program va sigura o bună vizibilitate a instituţiei în comunitate.
Programul de activităţi cultural - artistice „La Şcoala de Arte”- stagiunea artistică a şcolii- se adresează publicului din oraş şi judeţ - spectacole
- concerte
- expoziţii
- festivaluri
- tabere de creaţie de vară urmăreşte atingerea de către elevi a nivelului cerut şi pregătirea lor în vederea apariţiei în spectacole prezentate cu diverse prilejuri sau în cadrul unor manifestări cu public
În cadrul acestui program se vor  integra şi activităţile sub genericul „ Zilele Şcolii de Arte”, manifestare complexă care va pune în valoare toate resursele şcolii şi va fi realizată cu contribuţia tuturor secţiilor şi a catedrelor
Programul de schimburi de experienţă „ Între Şcolile de Arte” – se adresează publicului din ţară şi cursanţilor altor şcoli de arte - constă în promovarea de activităţi comune cu alte şcoli de arte, activităţi care să se adreseze atât elevilor – spectacole - cât şi profesorilor (discuţii, seminarii, colocvii, simpozioane). De asemenea, programul urmăreşte şi strângerea relaţiilor cu instituţii culturale similare din regiunile înfrăţite cu judeţul Cluj
Programul expoziţional „ Atelierul de artă”- se adresează publicului colecţionar de artă - constă în organizarea unei expoziţii permanente cu vânzare la sediul de pe strada Vasile Alecsandri; de asemenea, se vor realiza expoziţii temporare la sediul central cu produse realizate de către elevi.
Programul de colaborări cu alţi operatori culturali din oraş, judeţ, ţară, internaţional  „Cu Şcoala de Arte” - se adresează publicului din oraş, judeţ, ţară, alte ţări – constă în colaborare culturală cu instituţii, organizaţii neguvernamentale pentru realizarea unor activităţi şi proiecte.
Programul „Şi noi am fost la Şcoala de Arte” – se adresează absolvenţilor Şcolii de Arte - se va insista pe realizarea unei asociaţii a absolvenţilor şi va consta în implicarea acestora în derularea activităţilor culturale ale instituţiei
Programul „Workshop la Şcoala de Arte”- se adresează elevilor şi cursanţilor şi constă în invitarea unor interpreţi sau artişti consacraţi în toate domeniile artei, de preferinţă absolvenţi ai şcolilor de arte din ţară, care să le vorbească elevilor despre valorile artei şi să exemplifice prin realizările lor personale
Programul „În cartierul Şcolii de Arte”- se adresează tinerilor din cartier, studenţilor, copiilor - Şcoala de  arte devine un centru cultural pentru cartierul în care îşi are sediu şi concepe activităţi de atragere a publicului din zonă, public care ulterior ar putea deveni, după apropierea de şcoala de arte viitori cursanţi în cadrul ofertei educaţionale. Vom încerca să realizăm un cerc rebusistic, un cenaclu literar, cerc de şah, activităţi de iniţiere dansuri pentru copii şi tineriactivităţi comune cu şcolile de masă din vecinătate, etc.
Programul „ Şi ei sunt la Şcoala de Arte”- se adresează elevilor talentaţi din şcolile speciale ale Consiliului Judeţean Cluj şi constă în selectarea anuală a unui număr de copii, elevi care au dizabilităţi fizice, vizuale sau auditive pentru clasele de specialităţi ale Şcolii de Arte; de asemenea, în colaborare cu conducerile acestor şcoli, vom încerca să constituim grupuri artistice în şcolile speciale  cu elevii şcolilor speciale.
               Şcoala Populară de Arte se adresează tuturor categoriilor de public, neexistând (nemaiexistând) limite de vârstă pentru acceptare şi accedere la examinare şi cursuri, criteriile care funcţionează fiind doar talentul şi aptitudinile necesare pentru a urma o secţie sau alta. Accesul este liber şi neîngrădit, cursantul este voluntar şi motivat suficient de mult pentru a face acest pas.
             Categoriile de public după vârstă, se înscriu în următoarele intervale de vârstă 15-18 ani (28,1%), urmaţi de cei cu vârsta între 7-14 ani (17,1%), 23-30 ani (16,2%), 19-22 ani (15,9%), 31-35 ani (8,13%), 36-45 ani (7,55%), 0-6 ani (4,06%), iar pentru vârstele 46-55 ani sunt 1,74% şi 56-65 ani sunt 0,58%. Între 65-75 de ani există un singur cursant (0,29%).
               În ceea ce privesc studiile, situaţia este următoarea: studii superioare - studenţi 18,1%, iar cu studii superioare definitive 15,5%; liceu în curs - elevi - 27,6% şi definitiv 13,2%; şcoală profesională 0,86%; gimnaziu elevi 9,51%, definitiv 2,88%; ciclul primar – elevi 8,93% şi definitiv 0,57%; la grădiniţă sunt 3,45%.
               Privitor la ocupaţia cursanţilor, situaţia se prezintă astfel: 46,5% sunt elevi, 19,2% studenţi, 3,45% sunt copii la grădiniţă, 3,10% sunt muncitori, 2,79% economişti, 2,79% ingineri, 2,75% cadre medicale, 2,48% cadre didactice. Mai sunt pensionari patru persoane, cadre militare trei persoane, masteranzi două persoane.
Şcoala de Arte crează oportunităţi pentru asimilarea culturii de către toţi membrii unei colectivităţi şi asigură un acces neîngrădit la cultura.