Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 17 Martie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > S.C. "COMPANIA DE APĂ SOMEŞ" S.A.

S.C. "COMPANIA DE APĂ SOMEŞ" S.A.

Istoric
Compania de Apă SOMEŞ continuă azi cele mai bune tradiţii ale unei companii de utilităţi în serviciul comunităţii de mai bine de 115 ani. 
      -    1892 - Prin decizia Primăriei oraşului Cluj se înfiinţează Uzinele de Apă şi Canalizare, care preiau în administrare patrimoniul existent la acea dată:
      -    sursa din Grădina “Bărnuţiului” - cca 1.700 mc/zi;
      -    un rezervor de 140 mc în incinta Spitalului “Carolina”;
      -    4,4 km reţele de apă, 0,13 km reţele de canalizare;
      -    oraşul are o populaţie de cca. 35.000 locuitori.
      -    1930 - Uzinele de Apă şi Canalizare Cluj (U.A.C.C) devin regie publică. Se pune în funcţiune Uzina “Grigorescu“, o aducţiune cu secţiunea de 700 mm, tip VIANINI, din tuburi de beton armat centrifugat şi un nou front de captare a apelor subterane de la Floreşti - Captaţia I.
      -    1940 - Oraşul are 160 km de reţele de apă, 79 km reţele de canalizare, 6.950 branşamente, o producţie de 18.500 mc/zi la 116.500 locuitori.
      -    1973 - 1977 Se construieşte Staţia de Epurare Cluj, amplasată pe malul stâng al râului Someşul Mic, în aval de municipiu. Soluţia tehnologică include din construcţie epurarea cu treaptă mecanică şi biologică.
      -    1991 - Regia Autonomă Judeţeană Apă – Canal - noua denumire a companiei - îşi continuă activitatea sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj.
      -    1992 - Odată cu aniversarea centenarului înfiinţării Uzinelor de Apă şi Canalizare, R.A.J.A.C. Cluj înfiinţează şi inaugurează Muzeul Apei, singurul de acest gen din România şi printre puţinele de acest fel în lume.
      -    2004 - Regia adoptă Codul Etic al angajaţilor, primul de acest gen în serviciile publice de profil din România. Primeşte Licenţa de operare din partea ANRSC; Este aprobat ”Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare”. În data de 23 Decembrie 2004, Consiliul Judeţean Cluj decide reorganizarea R.A.J.A.C. Cluj în societate pe acţiuni, el fiind iniţial acţionar unic
      -     2005     – 6 Ianuarie: ia naştere oficial COMPANIA DE APĂ „SOMEŞ” S.A. (C.A.S.S.A.). În data de 26 Ianuarie, prin modificarea statutului societăţii, Consiliul Judeţean stabileşte noii acţionari: Judeţele Cluj şi Sălaj prin Consiliile Judeţene, respectiv municipiile Dej, Gherla şi Zalău şi oraşele Huedin, Cehu Silvaniei, Şimleul Silvaniei şi Jibou, prin Consiliile locale. La 16 Februarie Consiliul Judeţean Cluj decide delegarea directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apă SOMEŞ. Urmează hotărâri similare ale celorlalte autorităţi judeţene şi locale acţionari ai companiei.
      -    2006 – 1 Iulie – Compania de Apă SOMEŞ devine efectiv (primul) operator regional din România care deserveşte două judeţe – Cluj şi Sălaj. În August demarează lucrările în cadrul componentei Cluj a programului SAMTID.
      -    În Noiembrie C.A.S.S.A.     este licenţiată de A.N.R.S.C. ca operator regional. Primeşte Diploma locului I la capitolul “Industrie” categoria de profil “Intreprinderi mari” in Topul Firmelor membre ale Camerei de Comert Cluj.
        - 2007 - În Noiembrie, noul Contract de concesiune al serviciului este semnat între "Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa - ARDIBHST" în numele autorităţilor locale acţionari ai societăţii şi Compania de Apă SOMEŞ.
        - 2008 - Septembrie CASSA devine unul din putinele servicii publice de profil din România care este certificată conform sistemului integrat de calitate management - mediu - sănătate şi securitate ocupaţională.


B. MISIUNE
Misiunea Companiei de Apă Someş S.A. constă în:
- captarea din sursele de suprafaţă şi subterane a cantităţilor de apă necesare;
- tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusă de normative şi standarde;
- asigurarea transportului şi distribuirea apei potabile la consumatori;
- asigurarea presiunii în reţeaua de distribuţie a apei potabile prin intermediul staţiilor de pompare, a staţiilor de re-pompare şi a staţiilor de hidrofor;
- colectarea şi transportul apelor uzate, epurarea şi evacuarea acestora.
Operaţionalizarea şi realizarea acestor obiective generale se face prin măsuri sectoriale specifice:
• implementarea sistemului integrat de management de calitate-mediu;
• asigurarea în bune condiţii a alimentării cu apă a localităţilor şi cetăţenilor;
• evitarea creşterii necontrolate a preţului apei potabile/tarifului pentru serviciul de canalizare;
• îmbunătăţirea performanţele operaţionale, financiare şi a randamentelor;
• reducerea consumurilor şi a pierderilor din reţea;
• creşterea calităţii apei şi a serviciilor;
• ameliorarea continuă a calităţii apei epurate deversate în emisar;
• continua îmbunătăţire a relaţiilor cu clienţii;
• informatizarea/automatizarea activităţii;
• creşterea numărului de consumatori racordaţi la sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă;
• extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă existente;
• creşterea operativităţii în remedierea avariilor;
• creşterea vitezei de reacţie la urgenţe şi sesizări;
• continua profesionalizare a personalului;
• continuarea măsurilor de implementare a unor noi surse de finanţare pentru investiţii;
• alinierea la standardele comunitare de mediu;

C. DATE GENERALE
              Compania de Apă SOMEŞ SA a fost înfiinţată la 1 Ianuarie 2005 prin reorganizarea fostei RAJAC Cluj în societate pe acţiuni, acţionarii fiind autorităţile judeţene şi locale din aria deservită din judeţele Cluj şi Sălaj.
              La 1 iulie 2006 Compania a preluat efectiv serviciul de alimentare cu apă din patru localităţi din judeţul Sălaj (Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei) precum şi din trei localităţi din judeţul Cluj (Gherla, Dej şi Huedin) devenind astfel prima şi cea mai mare companie regională de profil din ţară care a trecut graniţele judeţului propriu, ceea ce a însemnat o creştere cu cca. 180.000 a populaţiei deservite. Concomitent a crescut substanţial şi lungimea reţelelor de alimentare cu apa şi de canalizare gestionate.

În urma preluării, în cursul anului 2009, de noi localităţi în sistemul deservit, la 31 Decembrie operatorul regional Compania de Apă SOMEŞ SA opera in 89 de localităţi din judeţele Cluj şi Sălaj: 8 municipii şi oraşe şi 81 de localităţi rurale din cele două judeţe.
               Situaţia stă în felul următor:

 

TOTAL POPULAŢIE DESERVITĂ:   677.430 LOC din care
JUD.CLUJ:                                     495.430 LOC.
JUD SĂLAJ:                                   182.000 LOC. 
în  Reţele Apă                                        985 km 
în  Reţele canalizare                               686 km
 
           Localităţi urbane deservite: 8 - 4 municipii, 4 oraşe (Cluj-Napoca, Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei , Dej, Gherla şi Huedin);  
 
           Localităţi rurale din sistemul zonal Cluj deservite direct: 53 
Aghireşu Fabrici, Apahida, Aruncuta, Baciu, Bologa, Bont, Bonţida, Cara, Caianu, Caianu Mic, Caianu Vama, Camarasu, Campenesti, Ceanu Mare, Chesau, Cojocna, Cornesti, Corpadea, Dezmir, Fizesu Gherlii, Floreşti, Frata, Fundătura, Gadalin, Gârbău, Ghirisu Roman, Gilău, Iclod, Iclozel, Juc Herghelie, Jucu De Mijloc, Jucu De Sus, Livada, Lujerdiu, Luna de Sus, Mociu, Morau, Moristi, Nicula, Orman, Poieni, Răscruci, Sacalaia, Sânicoara, Sanpaul, Savadisla, Sub Coasta, Suatu, Sardu, Stolna, Urisor, Valeni, Vaida Camaras, Vlaha, Visea.
 
           Localităţi rurale alimentate din alte sisteme (microzonale/locale) în jud Cluj: 6 
Aghireşu Sat; Muntele Băişoarii; Căpuşu Mare; Morlaca; Brăisor; Someşul Rece
 
          Localităţi rurale alimentate din sisteme locale din jud.Sălaj : 20 
Bizusa, Boghis, Bozies, Chichisa, Ip, Ileanda,  Lemniu, Letca, Lozna, Nusfalau, Poarta Salajului, Preluci,  Rastoci, Romanasi, Somes Odorhei, Toplita, Valea Lesului, Valcau de Jos, Valcau de Sus, Zauan. 

 D. PROGRAME DE INVESTIŢII
           PROGRAMUL MUDP ETAPA a II-a
(Dezvoltarea Utilităţilor Municipale, Etapa a II-a) 
           În cursul anului 2009 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe (în valoare de 5,497.502 lei), conform schemei de rambursare convenită prin Memorandumul de Finanţare pentru creditul aferent programului MUDP II. Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 1997-2002, a fost în valoare totală de cca 38 Mil. USD şi a reprezentat primul program major de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă-canal din aria deservită, atras de Compania de Apă, cu co-finanţare europeană.
 
            PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ- Instrument Structural de Pre-Aderare 
 
           Valoare totală: 61,2 milioane Euro (suplimentat în 2007 de Guvernul Romaniei cu 10,148 Mil. EUR). 
Structura de finanţare:
-   ISPA nerambursabil (Uniunea Europeană):    35.066.850 EURO  
-   Credit BEI:                                                 11.688.950 EURO 
-   Surse proprii Compania de Apă SOMEŞ.      13.203.013 EURO 
-   Phare                                                          1.220.000 EURO 
Termen limită de finalizare: 2010 
 
           Componenta  (Contractul) C1 / C3 
          Datorită unor nemulţumiri legate de progresul programului şi calitatea lucrărilor realizate de antreprenor, în luna Noiembrie 2005 contractul cu contractorul general al componentei C1 (demarată în Aprilie 2004) a fost reziliat reciproc între Ministerul Finantelor şi firma SADE.
 
          În Octombrie 2007, Ministerul Finanţelor a semnat Contractul cu noul antreprenor - consorţiul Ludwig Pffeifer - Grupul 4 Instalaţii şi TIM, iar Contractul a fost redenumit C3. Valoarea finală a acestui contract a fost de 25.858.481 Euro. 

 Această componentă a cuprins ca şi lucrări: 
       • Extinderea reţelei de distribuţie a apei în Cluj - Napoca pe 81 de străzi din 9 zone ale municipiului - în total 34 km. 
      • Extinderea reţelelor de canalizare în municipiul Cluj - Napoca pe 128 de străzi din 8 zone - în total 48 km.
      • Înlocuirea reţelelor de apă potabilă cu durata normală de funcţionare depăşită în municipiul Cluj - Napoca pe 61 de străzi din 6 zone - în total 32 km. 
      • Reabilitarea reţelelor de canalizare pe 22 de străzi din zonele Aurel Vlaicu Nord şi Sud - în total 24 km.  
      • Realizarea unei prize de prelevare a apei brute din lacul Tarniţa şi a unei conducte de aducţiune până la Barajul Lacului de Acumulare Someşul Cald -  5 km. 
       • Canalul colector din cartierul Gheorgheni (de la strada Iaşilor până la Bd. N. Titulescu )- 1,4 km. 
       • Reabilitarea staţiilor de hidrofor Cluj - Napoca - 272 staţii  
      • Construirea şi reabilitarea reţelelor de canalizare din cinci localităţi rurale din amonte de Cluj - Napoca: Săvădisla, Vlaha, Someşul Rece, Floreşti, Luna de Sus: 34 km
 
           Componenta (Contractul) C2 
           Componenta „Priza de apă brută şi conducta de aducţiune Tarniţa şi îmbunătăţirile de proces de la Staţia de tratare a apei Gilău” din cadrul măsurii ISPA 2000/RO/16/P/PE/008 a avut ca scop general îmbunătăţirea suplimentară a calităţii apei furnizate de Companie în aria regională deservită, prevenirea poluarilor accidentale precum şi posibilitatea extinderii alimentării cu apă acesteia în judeţele Cluj şi Sălaj. 
           Contractul de lucrări a fost în valoare de 10,124 Milioane EURO, şi a constat în construcţia unui turn (prize) de captare în lacul Tarniţa, realizarea unei mini-hidrocentrale pentru producere de energie,  a unei aducţiuni de 5 km până la barajul lacului Someşul Cald unde urmează a fi cuplată cu aducţiunea existentă cât şi îmbunătăţiri de proces la Staţia de tratare a apei Gilău în vederea evitării poluărilor accidentale.
           La data de 7 Mai 2009 a avut loc ceremonia oficială de finalizare, după doi ani de lucrări, a acestui Contract ce a însemnat şi o premieră în domeniul construcţiilor pentru instalaţii în sectorul de alimentare cu apă din România, transportul apei brute de la Tarniţa fiind prima aducţiune subacvatică din ţară, realizată pe fundul lacului Someşul Cald. Această componentă va duce la creşterea calităţii apei şi a serviciilor, scăderea costurilor de tratare, o siguranţă mai bună în alimentarea cu apă a întregii arii deservite cu posibilitatea de a prelua noi localităţi, inclusiv din judeţul Sălaj, dar mai ales la o mai bună conformare la Directivele Europene privind calitatea apei şi a mediului.
 
           PROGRAMUL SAMTID - Finalizat 2008 
           În cursul anului 2009 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe (în valoare de 3.691.828,87 lei), conform schemei de rambursare convenită prin Memorandumul de Finanţare pentru creditul aferent programului SAMTID. Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 2005 - 2008 în localităţile urbane mici şi mijlocii din aria deservită de operatorul regional în judeţele Cluj şi Sălaj (Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei din judetul Sălaj şi Dej, Gherla şi Huedin din judeţul Cluj), a fost în valoare totală de 13,675 milioane Euro, din care 6.905.825 Euro  pentru lucrările din judeţul Cluj şi a reprezentat primul program semnificativ, după 1989,  de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă a acestei categorii de localităţi urbane. Jumătate din valoarea programului a fost reprezentată de granturi acordate prin contribuţia Uniunii Europene prin fonduri PHARE şi prin cofinanţare din fondul naţional iar jumătate credit BERD.  
          A prevăzut îmbunătăţirea managementului cererii de apă, managementul operaţional al sistemelor de distribuţie precum şi calitatea apei furnizată unui număr de aproximativ 181.600 persoane din cele şapte localităţi urbane menţionate. Lucrările de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă Cluj-Sălaj au avut ca principale realizari: 
       • Înlocuirea a cca. 115,6 km reţea de distribuţie; 
       • Contorizarea completă a consumatorilor; 
       • Monitorizarea sistemului în 62 puncte; 
       • Reabilitarea a 6 staţii de pompare; 
       • Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare.
   
             D. PROGRAMUL DIN TAXA SPECIALĂ LOCALĂ - Anual 
 
            Menţionăm că destinaţia sumelor colectate prin acest program este stabilită de către autoritatea locală (CL Cluj-Napoca), sumele colectate de Compania de Apă SOMEŞ fiind virate într-un cont extrabugetar al Primăriei Cluj-Napoca. 
            Prin HCL Nr. 74 din 27 ianuarie 2009, Consiliul Local al Municipiului Cluj - Napoca a stabilit lista obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă pentru anul 2009 după cum urmează: 

                                                                                                                                                     -mii RON-
                    
                PROGRAMUL DIN FONDUL I.I.D. (Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare) - Anual- constituit în baza OUG 198/2005, este în principal pentru crea surse financiare pentru plata datoriei externe pentru creditele aferente programelor co-finanţate de UE ( MUDP II, ISPA, SAMTID) şi pentru continuarea investiţiilor de modernizări.
      
 
             PROGRAMUL DIN FONDUL DE COEZIUNE 
            Începând cu anul 2006, Compania de Apă SOMEŞ SA împreună cu echipa de consultanţă M.V.V. – Energie-AG&SHER a elaborat Master Plan-ul pentru întreaga arie de operare din judeţele Cluj şi Sălaj pentru perioada 2007 – 2026. Această analiză a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a evidenţiat necesitatea realizării etapizate a unor lucrări care să asigure conformarea la directivele europene, în principal Directiva 98/83/EC a Consiliului Europei din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directiva 91/271/EEC  din 21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate urbane. 
            Obiectivele asociate ale Proiectului constau în: atenuarea riscurilor asupra sanatatii cu privire la descarcarile de apa uzata netratata sau tratata insuficient precum si eliminarea riscurilor de inundatii; realizarea de economii in ceea ce priveste costurile operationale implicate in conducerea sistemelor de apa si canalizre; conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.  
            A fost identificata astfel o prima etapa de lucrari urgente (2007-2013), pentru care s-a intocmit o aplicatie inaintata spre analiza Comisiei europene de la Bruxelles la data de 14 septembrie 2007 si aprobata de catre aceasta la data de 02.04. 2008. 
            Compania de Apă SOMEŞ a fost prima societate de profil din Romania care a depus la Comisia Europeană documentaţia pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Axa prioritară 1 + “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” pentru a moderniza în continuare serviciul prestat şi încadrarea în continuare în normele naţionale şi Europene de calitate şi mediu. În Aprilie 2008 a obţinut oficial aprobarea Comisiei Europene pentru o finanţare de 196 Milioane Euro, corespunzătoare Etapei I (2008 - 2013) din strategia pe termen lung (2008-2025) stabilită prin Master Planul Companiei. 
             Schema de finanţare pentru aplicaţia aferentă Etapei I (2008-2013) este după cum urmează:
 
        
 
              Pentru judeţul Cluj, aplicaţia pentru Etapa 2008-2013 prevede următoarele investiţii:
       • Reabilitarea surselor de apă potabilă – Sursa se apă Bologa care deserveşte oraşul Huedin şi câteva localităţi învecinate
        • Reabilitarea staţiilor de tratare – Staţia de tratare o oraşului Huedin
       • Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă (conducte de aducţiune, reţele de distribuţie, staţii de pompare, rezervoare de înmagazinare, monitorizare) – în localităţile Cluj-Napoca, Dej, Gherla şi Huedin.
      • Reabilitarea şi extinderea sistemelor de canalizare (reţele de canalizare, achiziţie echipamente pentru întreţinerea acestora).
       • Reabilirtarea şi extinderea staţiilor de epurare – în localităţile Cluj-Napoca, Dej, Gherla şi Huedin.
Cuantificarea valorică a investiţiilor pentru fiecare localitate, pentru prima etapă 2008 - 2013, este după cum urmează:
       • Cluj-Napoca :  92.179.105 euro
       • Dej :               32.696.423 euro
       • Gherla :          13.374.160 euro
       • Huedin :          11.685.223 euro
           Proiectul de investiţii se încadrează în categoria priorităţilor strategice definite prin Programul Operational Sectorial (POS) Mediu al României pentru infrastructura de mediu şi este o continuare a programelor ce s-au realizat prin proiecte anterioare de investiţii pentru infrastructura de apă/canalizare atrase de Compania de Apă SOMEŞ prin Programele MUDP II, ISPA, SAMTID şi alocatii bugetare locale.Proiectul este de asemenea în concordanţă cu Planul National de Dezvoltare 2007-2013 privind priorităţile de îmbunătăţire a standardului de viaţă prin modernizarea utilităţilor publice şi dezvoltarea facilităţilor integrate de apă potabilă/apă uzată la nivel regional.