Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 15 August 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Respectare grafice executie la Compania de Apa

Respectare grafice executie la Compania de Apa

        CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

 

Informare de presă

Ref: Solicitare privind verificarea respectării graficelor de execuţie pentru toate lucrările derulate prin Compania de Apă Someş SA

 

            Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe, a transmis S.C. Companiei de Apă Someş S.A, la care forul judeţean este acţionar, o solicitare privind intrarea imediată în graficul de lucrări în ceea ce priveşte extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare la nivelul judeţului Cluj.

            S.C. Compania de Apă Someş S.A., în calitate de operator de servicii publice, derulează mai multe programe din finanţări locale sau externe, valoarea lor totală ridicându-se la aproximativ 260 milioane euro. Pentru lucrările prevăzute în aceste programe s-au derulat licitaţii în vederea extinderii şi reabilitării reţelelor de apă-canal, staţii de epurare, staţii de tratare, staţii de pompare etc. Aceste lucrări sunt efectuate de mai multe societăţi private care derulează activităţile conform graficelor de lucrări, părţi integrate ale contractelor de execuţie încheiate cu Compania.

            Din cauza neexecutării la termen a acestor lucrări se cauzează prejudicii majore atât cetăţenilor cât şi autorităţilor publice locale, primăriile nereuşind să-şi execute la timp programele proprii de asfaltări străzi iar locuitorii sunt nemulţumiţi sesizând Consiliului Judeţean  frecvent aceste nereguli.

            Având în vedere obligaţiile contractuale ferme asumate de constructorii executanţi ai lucrărilor din Cluj-Napoca, Huedin, Gherla, Dej, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Alin Tişe a solicitat conducerii Companiei ca, în regim de urgenţă, să procedeze la verificarea respectării graficelor de execuţie pentru toate lucrările contractate, iar în cazul întârzierilor amintite, să analizeze demararea procedurilor de reziliere a contractelor. „În caz contrar, Consiliul Judeţean Cluj, decident în calitate de acţionar majoritar al Companiei, în virtutea competenţelor legale şi luând în consideraţie interesul public urmărit de autoritatea publică, va trece la măsuri privind destituirea şi înlocuirea Consiliului de Administraţie în întregime”, consideră preşedintele CJ, d-nul Alin Tişe.

            Lucrările amintite sunt executate de societăţile: SC Grup 4 Instalaţii SA & SC Trustul de Instalaţii, Montaj şi Construcţii SA & Beton&Rohrbau CF Thymianghmb&CO KG, SC Dytrass SA, SC Construzioni Dondi SpA&SC Samus Construcţii SA, SC Hidroconstrucţia SA, SC OMS-Hungaria Kft, SC Dominium SRL & SC Copisa Constructora Pirenaica SA & Marcor Ebro SA, SC Keviep Kft & SC Dominium SRL & SC Silcomprest SRL.

            Dacă aceste societăţi, prin natura şi scopul înfiinţării lor, urmăresc obţinerea unor profituri economice, autorităţile publice locale şi în special Consiliul Judeţean Cluj, urmăresc realizarea în termenele fixate a programelor de modernizare şi extindere a infrastructurii, ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor şi coordonarea dezvoltării echilibrate a localităţilor din judeţ şi va acţiona în consecinţă. Este vorba despre lucrări publice, susţinute din bani publici, în interes public, iar aceste aspecte sunt cele care Consiliul Judeţean Cluj înţelege să le promoveze”, a concluzionat preşedintele forului judeţean, d-nul Alin Tişe.

Biroul de presă

 06.10.2010