Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 21 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Regulamente finantari nerambursabile

Regulamente finantari nerambursabile

                                                                               

                             CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ


Comunicat de presă
Ref. Regulamentele de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru ONG-uri, în consultare publică la Consiliul Judeţean


     Consiliul Judeţean Cluj supune spre consultare publică proiectele de hotărâri pentru aprobarea Regulamentelor de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul judeţului Cluj pentru organizaţiile, asociaţiile şi fundaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi pentru entităţile publice care implementează programe şi proiecte din sfera tineretului şi activităţilor socio-educaţionale, a sportului, culturii şi cultelor religioase recunoscute în România. În acest scop, proiectele de hotărâri sunt postate şi pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj, la adresa http://www.cjcluj.ro/proiecte/.
     Astfel, pentru a veni în sprijinul entităţilor care intenţionează să depună proiecte în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, dar şi pentru a evita anumite dificultăţi de genul celor care au apărut în trecut în acest domeniu, Consiliul Judeţean Cluj a iniţiat mai multe modificări ale vechilor Regulamente care prevăd principiile, cadrul general şi procedura acordării finanţărilor din fonduri publice judeţene. În acest sens, ca urmare inclusiv a recomandărilor făcute de auditorii publici externi ai Camerei Judeţene de Conturi, principalele  modificări operate se referă la clarificarea unor termeni legali şi expresii folosite, completarea documentaţiei cu alte acte pe care solicitanţii trebuie să le depună împreună cu cererea de finanţare, reglementarea clară a atribuţiilor comisiilor de selecţie şi de contestaţii în cadrul procesului de evaluare şi selecţie a solicitărilor de finanţare nerambursabilă, detalierea documentelor pe care solicitanţii trebuie să le depună pentru primirea finanţării aprobate etc. De asemenea, au fost modificate contractul tip de finanţare nerambursabilă şi unele formulare din anexa regulamentului, respectiv au fost introduse două noi declaraţii pe care solicitantul trebuie să le depună.
     „Scopul acestui demers pe care l-am iniţiat, de a supune consultării publice proiectele de modificare şi completare a regulamentelor de finanţare, îl reprezintă atât intenţia de îmbunătăţire a acestora în urma unei consultări cât mai largi cât şi dorinţa de a dovedi o maximă transparenţă în ceea ce priveşte cheltuirea banului public”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.
     Reamintim în acest context faptul că nivelul sumelor alocate din bugetul judeţului Cluj pentru finanţarea nerambursabilă a proiectelor şi programelor ONG-urilor în ultimii ani a fost după cum urmează: domeniul Cultură: 2012 - 300,00 mii lei, 2013 - 350,00 mii lei, 2014 - 350,00 mii lei, 2015 - 550.00 mii lei şi 2016 - 600.00 mii lei, domeniul Culte: 2012 - 806,50 mii lei, 2013 - 1150, 00 mii lei, 2014 - 1300,00 mii lei, 2015 - 1600,00 mii lei şi 2016 - 3000,00 mii lei, domeniul Tineret: 2012 - 300,00 mii lei, 2013 - 350,00 mii lei, 2014 - 350,00 mii lei, 2015 - 700.00 mii lei şi 2016 - 700.00 mii lei şi domeniul Sport: 2012 - 1000,00 mii lei, 2013 - 1100,00 mii lei, 2014 - 1200,00 mii lei, 2015 - 1500,00 mii lei şi 2016 - 1700,00 mii lei.

Biroul de presă
6 Februarie 2017