Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Duminica, 23 Septembrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Reactie transport Zona Metropolitana

Reactie transport Zona Metropolitana

                                                        

                           CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ

Comunicat de presă
Ref: Reacţie la acuzaţiile iresponsabile ale PDL referitoare la „sabotarea” transportului în comun în Zona Metropolitană

    În vederea unei corecte informări a publicului clujean cu privire la aşa-zisa „sabotare” de către preşedintele Horea Uioreanu a transportului în comun în Zona Metropolitană Cluj, Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Cluj este abilitat să facă următoarele precizări:
    Falsitatea acestor acuzaţii şi caracterul lor pur demagogic sunt demonstrate de atitudinea manifestată constant de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj în această problemă încă de la începutul mandatului.
   Pe de altă parte, Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj  având ca membri Municipiul Cluj-Napoca, Comunele Chinteni, Apahida, Baciu, Ciurila şi Floreşti a solicitat modificarea programului judeţean de transport public prin eliminarea tuturor traseelor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, acestea urmând a fi incluse în programul public de transport local al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj” prin adresa nr. 320121/303/07.10.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 17636/10.10.2013. Prin Hotărârea nr. 328/17.10.2013 (adoptată la numai o săptămână de la solicitare!!!) Consiliul Judeţean Cluj a eliminat aceste trasee din programul judeţean de transport public, urmând ca aceste să fie deservite din 01.01.2014 de către Asociaţia Metropolitană de Transport Public Cluj, respectiv prin RATUC. Această hotărâre a fost contestată în instanţă de către firmele care aveau licenţe pe aceste trasee şi care doreau să participe la licitaţia pentru obţinerea licenţelor pe aceste trasee începând din 01.01.2014. Prin sentinţa civilă nr. 15634/25.11.2013 Tribunalul Cluj, Secţia Mixtă de Contencios Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 328/17.10.2013, până la pronunţarea instanţei de fond. Potrivit prevederilor articolului 14, alineat 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile instanţei de judecată, privind suspendarea actului administrativ, sunt executorii de drept. În acest context, Consiliul Judeţean Cluj a fost OBLIGAT să transmită la Bucureşti lista traseelor intrajudeţene de transport de persoane întrucât hotărârea judecătorească pronunţată în cauză, chiar nedefinitivă, are caracter EXECUTORIU, adică impune punerea sa în aplicare DE ÎNDATĂ, în caz contrar persoanele vinovate făcându-se vinovate de comiterea unei infracţiuni. Or, în condiţiile în care principala misiune a Consiliului Judeţean, potrivit legii administraţiei publice, este tocmai aceea de punere în executare a actelor normative, nu vedem cum ar fi putut forul administrativ judeţean să acţioneze exact în sens contrar, fără a suporta rigorile legii!?  În acelaşi timp, având în vedere faptul că termenul limită până la care mai puteau fi operate modificări în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfă şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene şi interjudeţene, era data de 26.11.2013, pentru a proteja interesul general al comunităţilor locale implicate care este prioritar în organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciului de transport public, conform prevederilor Legii nr. 92/2007, Consiliul Judeţean Cluj nu putea amâna introducerea traseelor care au făcut obiectul actului administrativ contestat în sistemul informatic. Neintroducerea acestor trasee în sistemul electronic până la data limită ar fi făcut imposibilă atribuirea acestora, atât prin intermediul Consiliului Judeţean Cluj, cât şi prin intermediul Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Cluj. Neatribuirea acestor trasee, ar priva de acest serviciu locuitorii comunelor limitrofe municipiului Cluj-Napoca. Având în vedere acestea, Consiliul Judeţean Cluj a introdus traseele eliminate din programul judeţean de transport prin această hotărâre, la licitaţia care se desfăşoară începând din 25.11.2013 la nivel naţional, urmând ca, în cazul în care vom avea câştig în acest proces, să se retragă licenţele eliberate operatorilor de transport desemnaţi câştigători pe aceste trasee, acestea revenind Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Cluj.

     Totodata, din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Cluj rezultă că reorganizarea RATUC în societate comercială nu a avut loc nici măcar până la această dată!!! Adoptarea unei hotărâri de consiliu local nu echivalează cu transformarea efectivă a regiei în societate comercială.  Credem că, în acest moment, reprezentanţii PDL ascund sub acuze o mare nerealizare: transformarea RATUC în societate comercială pentru a putea presta serviciile de transport în comun în zona metropolitană.
      Faptele şi documentele anterior menţionate sunt mai mult decât grăitoare, motiv pentru care avem convingerea fermă că locuitorii judeţului vor avea capacitatea de a discerne de partea cui e adevărul şi vor acţiona în consecinţă. Şi, nu în ultimul rând, nu vor uita cine sunt cei care au plecat urechea la doleanţele floreştenilor şi nu numai în materie de transport public, după ani întregi în care apelurile lor disperate şi repetate au fost ignorate, din motive devenite ulterior evidente, de precedenta conducere a Consiliului Judeţean aparţinând, culmea, exact celor care astăzi acuză – PDL.

Biroul de presă
28 noiembrie 2013