Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Programe > Reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului corp F Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj - Napoca

Reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului corp F Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj - Napoca

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.1 -  Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.

        

Contractul de finanţare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în calitate de Autoritate de Management pentru POR prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi Judeţul Cluj în calitate de beneficiar a fost semnat în data de 23 februarie 2009.   

Valoarea totală eligibilă este de 4.948.955 lei din care:
• 4.206.611,75 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),
• 643.364,15 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional (13 %),
• 98.979,10 lei cofinanţare de la Consiliul Judeţean Cluj (2 %)
La aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile neeligibile în valoare de 940.301,45 lei, reprezentând TVA, cheltuieli suportate de către beneficiar.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratament modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală la Ambulatoriul din Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice sunt:
• Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii ambulatoriului corp F hidroterapie  al spitalului în scopul creşterii gradului de confort al pacientului şi a personalului
• Eficientizarea actului medical prin dotarea cu aparatură medicală performantă şi implicit îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din regiunea de nord-vest a ţării.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni.

Stadiul implementării proiectului: în derulare