Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Miercuri, 17 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Programe > Reabilitarea drumului Ciucea - Crasna - Virsolt - Judetul Cluj este partener

Reabilitarea drumului Ciucea - Crasna - Virsolt - Judetul Cluj este partener

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.

                                                

Contractul de finanţare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în calitate de Autoritate de Management pentru POR prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR şi Judeţul Sălaj în calitate de beneficiar a fost semnat în data de 8 august 2008.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 66.961.406 lei, din care valoarea eligibilă pentru tronsonul de drum aferent judeţului Cluj este de 12.727.256 lei. Consiliul Judeţean Cluj cofinanţează proiectul cu suma de 321.380 lei, din care 253.181, exclusiv TVA, reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile şi 68.199 lei reprezentând contribuţie la cheltuielile neeligibile pentru tronsonul de drum aparţinând judeţului Cluj.

Scopul proiectului este reabilitarea unui tronson de drum pe o lungime de 30,345 km, pe traseul drumului judeţean DJ 108G: DJ 108A – Crasna – Vîrşolţ (DN 1H) şi pe o lungime de 7,4 km în judeţul Cluj, pe traseul drumului judeţean DJ 108A: Ciucea (DN 1) – Vînători (DJ 108G). Lungimea totală a traseului propus pentru reabilitare este de 37,745 km.

Rezultate preconizate: conectarea localităţilor din zonă la culoarele de tranzit şi pieţele europene, dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi localităţilor riverane traseului, valorificarea potenţialului turistic şi agroturistic recunoscut al microregiunii, creşterea atractivităţii zonei pentru investitorii autohtoni şi străini, precum şi crearea de noi locuri de muncă şi, implicit, diminuarea migraţiei forţei de muncă.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Stadiul implementării proiectului: în derulare