Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 21 Iunie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Jurnalul Judetului ClujFormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Reabilitare si Extindere Centru de Ingrijire si Asistenta Catcau

Reabilitare si Extindere Centru de Ingrijire si Asistenta Catcau

Comunicat de presă

 

 

Titlul

Reabilitare şi Extindere Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău, judeţul Cluj  

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) în calitate de Finanţator, prin Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a judeţului Cluj şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în calitate de Contractor, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr.14/25.04.2013,  pentru proiectul Reabilitare şi Extindere Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cîţcău, judeţul Cluj. 

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea şi extinderea instituţiei rezidenţiale de mare capacitate, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cîţcău şi înfiinţarea unui centru de îngrijire şi asistenţă la standarde de calitate, în conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale privind protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap şi a planului judeţean de restructurare / închidere a instituţiilor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap.

Obiective specifice:

  1. înfiinţarea unui centru de îngrijire şi asistenţă destinat unui număr de 50 de persoane încadrate în grad de handicap, cu abilităţi medii şi scăzute, prin reabilitarea / reamenajarea şi extinderea  spaţiilor actuale, cu respectarea standardelor de calitate.
  2. dezvoltarea de servicii sociale specializate furnizate în contextul unei politici active de integrare socială  a persoanelor cu handicap. 

Valoarea totală a proiectului este de 930.000 Euro.

Valoarea contractului de finanţare a proiectului este de 830.000 Euro din care 85% se acordă din imprumutul Băncii Internaţionale de Reconstrucţie şi Dezvoltare si 15% din bugetul de stat.

Contribuţia locală din fondurile Consiliului Judeţean Cluj este de 100.000 Euro

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 50 de persoane adulte încadrate în grad de handicap, cu abilităţi medii şi scăzute, rezidente în prezent în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Câţcău.   

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

- familiile si aparţinătorii persoanelor cu handicap care vor beneficia de serviciile centrului nou înfiinţat;

- personalul centrului care îşi va desfăşura activitatea în condiţii optime, acordând servicii sociale specializate la standarde de calitate;

- membrii comunităţii locale care vor accesa serviciile sociale specializate la standarde de calitate.

Rezultate estimate:

În urma executării lucrărilor de reabilitare şi extindere a clădirii vor rezulta un număr de 25 camere de locuit pentru beneficiari, nou construite, 11 grupuri sanitare aferente camerelor de locuit precum şi alte spaţii comune destinate beneficiarilor şi/sau personalului, nou construite sau renovate, la standarde de calitate. Vor fi achiziţionate toate dotările necesare noilor spaţii.

Durata de implementare a proiectului este pâna la data de 31.12.2013

 

Date de contact:   

Molnar Nicoleta                                                                  

Director general adjunct protecţie socială                            

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj      

Telefon: 0264-420146; 0264-420147                                  

Fax: 0264-420603

e-mail: dgaspc_cluj@yahoo.com

                                                                      

Roş Adriana-manager proiect

Şef centru- Centrul de Ingrijire şi Asistentă Câţcău

Telefon/fax: 0264-225306

e-mail: cialpcatcau@yahoo.com