Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/cjcluj/public_html/admin/include/database.php on line 73
| Consiliul Județean Cluj
Ș   

Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal


INFORMARE PENTRU PUBLIC

     Consiliul Județean Cluj prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI EUROPEI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce îi revin instituției potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părți, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum și a prezervării securității proprietății, bunurilor și persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale precum și evitarea riscurilor privind securitatea.
     Instituția ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptățite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat.
     De asemenea, vă informăm că spațiile instituției sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus și potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor.

În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare – puteți solicita oricând informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
  2. dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră personale inexacte sau le puteți completa oricând;
  3. dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  4. dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  5. dreptul de a vă opune în orice moment;
  6. dreptul la portabilitatea datelor;
  7. dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  8. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
Mun . București , Blvd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1 cod poștal 010336;
Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602;
 e-mail anspdcp@dataprotection.ro

     Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere  a unei solicitări la sediul Consiliului Județean Cluj, Calea Dorobanților, nr. 106, C.P. 400609, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, prin e-mail la: protectiadatelor@cjcluj.ro ori telefonic la numărul: 0372640053. În plus, Responsabilul cu protecția datelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, printr-o cerere trimisă la datele de contact anterior menționate.


REGULAMENT (UE) 2016/679

Model cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Model cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție

Model cerere privind portabilitatea datelor personale

Model cerere privind rectificarea datelor personale

Model cerere privind restricționarea datelor cu caracter personal

Model cerere privind ștergerea datelor personale