Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism Marti, 23 Octombrie 2018
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurism FormulareContact

Prima pagina > Comunicate > Proiectul SMART+

Proiectul SMART+

Comunicat de presă

Referitor: proiectul SMART+ Mini-program pentru inovarea IMM-urilor şi promovarea cercetării şi dezvoltării tehnologice

           Consiliul Judeţean Cluj a organizat azi, 12.10.2010, a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului SMART+, cu scopul de a disemina informaţii referitoare la apelul pentru depunerea de subproiecte care va fi lansat în data de 15.10.2010. Termenul limită de depunere a propunerilor de subproiecte este 20.12.2010.
 Beneficiarii eligibili pentru depunerea de subproiecte sunt instituţii publice sau organisme de drept public, din regiunile partenere în cadrul proiectului SMART+. La această întâlnire au participat reprezentanţi ai următoarelor instituţii din judeţul Cluj:
- Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest;
- Facultatea de Business din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai;
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj;
- Centrul de transfer tehnologic CENTI Cluj-Napoca;
- Oficiul Teritorial pt. IMM-uri şi Cooperaţie Cluj-Napoca;
- Primăria Cluj-Napoca;
- Primăria Gherla;
- SC TETAROM SA;
- Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară;
- Universitatea de Medicină şi Farmacie;
- Universitatea de Artă şi Design.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate informaţii privind criteriile de eligibilitate ale subproiectelor, buget şi cheltuieli eligibile, priorităţile de finanţare pentru subproiecte şi modalitatea de depunere. Priorităţile de finanţare stabilite la nivelul proiectului SMART+ sunt:
- Servicii de consultanţă pentru IMM-uri;
- Cooperare între IMM-uri şi institute de cercetare;
- Servicii financiare pentru IMM-uri;
- Managementul inovaţiei în companii;
- Managementul cooperării şi reţelelor IMM-urilor;
- Stimularea start-up-urilor şi a spin-off-urilor.
                      

         Proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C. Proiectul se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013).
         Scopul proiectului este de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor. 
          Partenerii implicaţi în proiect sunt :
- Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania – lider de proiect;
- Regiunea Leipzig din Germania;
- Regiunea Malopolska din Polonia;
- Regiunea Macedonia de Vest din Grecia;
- Consiliul Judeţean Cluj;
- Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria.
 
        Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul acestui proiect sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Schimbul de experienţă dedicat identificării şi analizei de bune practici legate de promovarea inovării şi cercetării şi dezvoltării tehnologice în IMM-uri;
2. Lansarea unui apel pentru depunerea de sub-proiecte şi selectarea a 6 subproiecte;
3. Promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului.
          Bugetul total prevăzut pentru SMART+ este de 4.004.000 Euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judeţean Cluj, pe perioada 2010 – 2013, este în sumă totală de 450.000 Euro. Cofinanţarea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, este de 85%, respectiv 382.500 Euro.