Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 22 Iulie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

20. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru anul fiscal 2017, cu modificările si completările ulterioare

21. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistritei, prin modernizarea DJ 109C de la km 17+600 la km 25+481”

22. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului”Cresterea eficientei energetice a clădirilor cantină si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS” 

23. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului ”Cresterea eficientei energetice a clădirilor cantină si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”  si a cheltuielilor legate de proiect

24. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului”Cresterea eficientei energetice la clădirile Sectiei Pediatrie II, Corpurile C1 si C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca”

25. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului ”Cresterea eficientei energetice la clădirile Sectiei Pediatrie II, Corpurile C1 si C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca” si a cheltuielilor legate de proiect

26. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 236 / 31.10.2016 privind aprobarea participării  Judetului Cluj  în proiectul ”Restaurarea, conservarea si punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bontida, judetul Cluj” si a cheltuielilor legate de proiect

27. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 237 / 31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii vizat de proiectul „Restaurarea, conservarea si punerea în valoare a Ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bontida, judetul Cluj”

28. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reparatii curente si extindere functională sectie terapie intensivă” la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca

29. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj cu nr. 187/ 2016 privind aprobarea proiectului cu titlul „ Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judetul Cluj" si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările si completările ulterioare

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4