Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 28 Aprilie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

Pagina << 1 2 >> din 2

10. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 99/2016 privind aprobarea atribuirii  a sapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2016 privind aprobarea atribuirii  a sapte licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

12. Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii vizat de proiectul „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 si DJ 764B (Baraj Drăgan – intersectie DN1) de la km. 0+000 la km. 22+600”

13. Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului „Îmbunătătirea infrastructurii rutiere de importantă regională -Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 si DJ 764B (Baraj Drăgan – intersectie DN1) de la km. 0+000 la km. 22+600” si a cheltuielilor legate de proiect

14. Proiect de hotarare privind aprobarea,  pentru anul 2017, a costului minim anual al cheltuielilor directe pentru persoanele care beneficiază de măsuri de protecţie specială

15. Proiect de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2017, a nivelului costului mediu lunar de întretinere şi a contributiei lunare de întretinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în centre pentru persoane vârstnice sau alte categorii de instituţii de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

16. Proiect de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2017, a costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

17. Diverse

Pagina << 1 2 >> din 2