Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 01 August 2015
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2015

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 30 iulie 2015, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri în vederea executării Sentinţei civile nr. 773/06.03.2015, pronunţată de Tribunalul Cluj–Secţia Mixtă de Contencios Administrativ şi Fiscal, de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale- în Dosarul civil nr. 8696/117/2012, rămasă irevocabilă conform Deciziei civile nr. 5004/30.06.2015, pronunţată de Curtea de Apel Cluj-Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal

2. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj  nr. 141 din 25 iunie 2012 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de consilier judeţean, ca urmare a organizării alegerilor din data de 10 iunie 2012, cu modificările ulterioare

3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 145 din 25 iunie 2012 privind constituirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Cluj, ca urmare a organizării alegerilor din data de 10 iunie 2012, cu modificările ulterioare

4. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2010 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Pază şi Protecţie Cluj” S.R.L., ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene de Pază şi Ordine Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Cluj nr. 163/12.07.2012, rectificată, nr. 12/29.01.2013, nr. 107/17.04.2013 şi nr. 375/27.11.2013

6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 194/2012 privind validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Cluj, cu modificările ulterioare

7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 256/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Cluj în adunarea generală a acţionarilor la societăţile comerciale la care acesta este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare

8. Proiect de hotarare privind aprobarea  Organigramei şi Statului de funcţii pentru CLUJANA S.A.
Anexa 1        Anexa 2

9. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4