Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 23 Ianuarie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2016

 

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 15/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 14/2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru structurile sportive din Judeţul Cluj

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 323/2014  pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 322/2014 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Judeţului Cluj, unităţilor de cult din Judeţul Cluj aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Proiect de hotarare privind  aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2017
Anunt

Proiect de hotarare cu privire la instituirea de restricţii de circulaţie : interzicerea accesului autovehiculelor cu masa totală mai mare de 12 t şi limitare de viteză diferenţiată pe categorii de autovehicule, vehiculele de transport marfă la 30 km/h iar celelalte autovehicule la 50 km/h pe drumurile judeţene DJ 108 C: Răchiţele-Doda Pilii km 61+830-78+000 şi DJ 763: Doda Pilii-Ic Ponor km 35+130-39+060
Anunt