Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 21 Noiembrie 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2014

Pagina << 1 2 3 >> din 3

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 noiembrie 2014, ora 11.00

Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul III al anului 2014
Anexa 1            Anexa 1a             Anexa 1b
Anexa 2            Anexa 2a             Anexa 2b
Anexa 3            Anexa 3a             Anexa 3b
Anexa 4            Anexa 4a             Anexa 4b
Anexa 5            Anexa 6

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 77 din 28.03.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean “SALVAMONT-SALVASPEO” Cluj
Anexa 

Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani din bugetul propriu al Judeţului Cluj pe anul 2014, pentru organizarea unor manifestări tradiţionale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou

Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei "Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană"

Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării Programului  "Iluminat stradal cu lămpi LED (light-emitting diode) si panouri fotovoltaice,în localitătile rurale ale Judetului Cluj"

Proiect de hotarare privind aprobarea  Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în  domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-2020
Anexa

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 97 din 28.03.2014 privind aprobarea participarii Judetului Cluj în calitate de lider de parteneriat în proiectul „Conservare-restaurare si punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu si Cizer” si a cheltuielilor legate de proiect

Proiect de hotarare privind aprobarea acordării de daruri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, persoanelor adulte asistate şi copiilor care beneficiază de servicii de tip rezidenţial şi familial în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, precum şi copiilor din şcolile speciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj

Pagina << 1 2 3 >> din 3