Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Joi, 02 Aprilie 2015
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2015

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 30 martie 2015, ora 12.00

1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 5/2015 privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a bunului mobil achiziţionat prin „Proiectul pentru creşterea mobilităţii echipajelor de poliţie care intervin la solicitările cetăţenilor”

2. Proiect de hotarare  privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare din Municipiul Cluj-Napoca şi unele localităţi rurale din Judeţul Cluj
Anexa

3. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice  a bunurilor aflate în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca la data de 31.12.2014
Anexa

4. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Cluj a unor imobile – construcţii aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a  Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj 

5. Proiect de hotarare privind emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitatea sa de proprietar, în vederea utilizării unor imobile aflate în administrarea Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj pentru derularea proiectului „ Familii de suflet”

6. Proiect de hotarare privind  reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi canalizare a municipiului Cluj-Napoca şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa 1         Anexa 2

7. Proiect de hotarare privind asumarea sustenabilităţii rezultatelor Proiectului “Managementul conservativ şi participativ în siturile Natura 2000 Cheile Turzii şi Cheile Turenilor”  pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea acestuia

8. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Zona Cluj-Sălaj, în cadrul alocării disponibile din fondul de coeziune – Axa 1 POST MEDIU 2007-2013”- componenta “Reabilitarea conductelor de aducţiune, captare – Staţia de pompare Grigorescu, municipiul Cluj-Napoca”

9. Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca şi municipiul Dej, în anul 2014
Anexa

Pagina << 1 2 3 4 5 >> din 5