Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Marti, 21 Octombrie 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2014

Pagina << 1 2 >> din 2

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca
Anexa 1- partea 1       Anexa 1- partea 2
Anexa 2

Proiect de hotarare proprietate privată a Judeţului Cluj, în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă, începând cu luna octombrie 2014
Anexa 1

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 118 /2014 privind nominalizarea pe unităţi  de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 800,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 195/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotarare privind însuşirea unor  documentaţii cadastrale pentru dezlipirea unor imobile, proprietate a S.C. UNIVERS T S.A.
Anexe

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj   nr. 71/2011 privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Cluj în Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Cluj, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotarare privind transmiterea temporară a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a Judeţului Cluj, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în administrarea Consiliului Local al Comunei Aiton

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a şase licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 158/2008 privind aprobarea    Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, cu modificările  ulterioare

Proiect de hotarare privind alocarea unui sprijin financiar în cuantum de 50 mii lei, din fondul de rezervă al bugetului local a Judeţului Cluj, pentru eliminarea parţială a efectelor produse de calamităţile naturale din perioada 27.07.2014-11.08.2014

Pagina << 1 2 >> din 2