Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 26 Ianuarie 2015
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2015

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 ianuarie 2015, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” Alteţelor Regale Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custode al Coroanei României şi Principelui Radu al României

2. Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile, parte a Muzeul Memorial „Octavian Goga” Ciucea în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului

3. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 192/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, respectiv str. Alexandru Vaida Voievod nr. 55, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Proiect de hotarare pentru emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al imobilelor aflate în domeniul public sau privat, conform prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării lucrărilor de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Cluj RA

5. Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, a bunului mobil achiziţionat prin „Proiectul pentru creşterea mobilităţii echipajelor de poliţie care intervin la solicitările cetăţenilor”

6. Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectie a Copilului Cluj, a utilajelor achiziţionate prin Proiectul Modernizarea şi dotarea  Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO " 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare în vederea sustenabilitătii proiectul „Inovare prin actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”de către Judeţului Cluj în calitate de Promotor de proiect

8. Proiect de hotarare privind aprobarea cheltuielilor necesare în vederea sustenabilitătii proiectul „O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale”de către Judeţului Cluj în calitate de Promotor de proiect

9. Proiect de hotarare privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2015

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4