Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 30 Iulie 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2014

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII  DE ZI  a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de  31.07.2014, ora 13.00

1, Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 170 din 11 iunie 2014 privind delegarea unui consilier judeţean care să exercite atribuţiile vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Cluj desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 165 din 3 iunie 2014

2. Proiect de hotarare privind premierea elevilor care au obţinut media 10 pentru admiterea în clasa a IX-a, ca urmare a mediei aritmetice de la testele naţionale şi media generală a anilor de studii şi a celor care au obţinut media 10,00 în urma probelor susţinute în cadrul examenului de Bacalaureat - sesiunea iunie 2014

3. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Valentin Silaghi

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluţiei optime de delegare a serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeţul Cluj si a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

5. Proiect de horarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului public de salubrizare al judeţului Cluj si a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judeţului Cluj si a unor măsuri în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei Judeţene Antidrog la nivelul Judeţului Cluj pe perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia
Anexa 1               Anexa 2

8. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 3-5, respectiv str. Alexandru Vaida Voievod nr. 55, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj

9. Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectie a Copilului Cluj, a dotărilor achiziţionate prin Proiectul Modernizarea şi dotarea  Complexului de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO " 

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4