Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 04 Decembrie 2016
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2016

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

 PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 noiembrie 2016, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Cluj în domeniul public al Statului Român

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Institutul Regional pentru Cercetare, Educaţie şi Transfer Tehnologic S.A., în vederea exercitării dreptului de acţionar

3. Proiect de hotarare privind aprobarea înfiintării unui punct de lucru de către societatea  „Univers T” S.A.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea Judetului Cluj

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional  nr.2 la Conventia de asociere între Judeţul Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Cluj şi Fundatia SERA Romania, aprobată prin Hotarârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 45/2015

6. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean numărul 8/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Refacerea instalaţiei de încălzire si reabilitare la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”-Filiala Zorilor”

7. Proiect de hotarare privind  avizarea tarifelor pentru servicii prestate utilizatorilor de către Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”Cluj, pentru anul fiscal 2017
Anunt

8. Proiect de hotarare privind  aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor,  pentru anul fiscal 2017

9. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii şi al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul III al anului 2016
Anexa 1        Anexa 1a       Anexa 1b
Anexa 2        Anexa 2a       Anexa 2b
Anexa 3        Anexa 3a       Anexa 3b
Anexa 4        Anexa 4a       Anexa 4b
Anexa 5        Anexa 6

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4