Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 22 Februarie 2017
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2017

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 februarie 2017, ora 13.00

1. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă si canalizare  si concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa 1        Anexa 2

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Restaurarea anvelopei Palatului Redută”, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei

3. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în orasul Huedin, strada Aurel Vlaicu nr.41, judeţul Cluj

4. Proiect de hotarare privind privind însusirea unei documentatii cadastrale întocmite pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babes, nr.  43
Anexa

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr.143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public  al Judeţului Cluj  la data de 31.12.2007, cu modificările si completările ulterioare

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Cluj în adunarea generală a actionarilor la Clujana S.A., în vederea exercitării drepturilor de actionar

7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 67/2014 privind înfiinţarea Societăţii Drumuri si Poduri Judeţene Cluj S.A., ca urmare a reorganizării Regiei Autonome a Drumurilor Judeţene Cluj, cu modificările si completările ulterioare

8. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 2 din 31 ianuarie 2017 privind  aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2017

9. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ”Calitate, Competentă, Performantă în Consiliul Judetean Cluj” (CCP) şi a cheltuielilor legate de proiect

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4