Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Luni, 26 Septembrie 2016
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2016

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 28 septembrie 2016, ora 14.00

1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 225.000.000 lei, în vederea finantării unor obiective de investitii de interes public judetean

2. Proiect de hotarare privind premierea sportivului Alexandru Bologa medaliat cu bronz la Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro editia 2016

3. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri cu privire la imobilul Cluj Arena

4. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aduse ca aport în natură la majorarea capitalul social al Societăţii Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj S.A.
Anexe 1-17        Anexe 18

5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 181 din 28.08.2012 privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj pentru emiterea acordului Judeţului Cluj, în calitate de proprietar al imobilelor aflate în domeniul public sau privat, conform prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

6. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării lucrării de utilitate publică ”Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”, tronsonul II, III şi IV
Anexa

7. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Cluj nr. 97 din 28.03.2014 privind aprobarea participării Judeţului Cluj, în calitate de lider de parteneriat, în proiectul „Conservare-restaurare si punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu si Cizer” si a cheltuielilor legate de proiect

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea participării Consiliului Judetean Cluj la constituirea Asociatiei „Clusterul de Industrii Creative Transilvania” si aprobarea actului constitutiv si al statutului asociatiei
Anexa 1          Anexa 2

9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţii la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4