Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 25 Octombrie 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2014

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

PROIECTUL ORDINII  DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 31 octombrie 2014, ora 10.00

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Cristian Octavian, în locul de consilier judeţean devenit vacant potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 168 din 11 iunie 2014

2. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Albert Einstein, nr. 14, aflat în proprietatea Judeţului Cluj

3. Proiect de hotarare privind însuşirea unor  documentaţii cadastrale pentru dezlipirea unor imobile, proprietate a S.C. UNIVERS T S.A.
Anexe

4. Proiect de hotarare  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 229/2009 privind darea în folosinţă gratuită de către Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, în favoarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie, a unor spaţii cu destinaţia de birouri amplasate în clădirea - Pavilion A, situată în Municipiul Cluj-Napoca, str.

5. Proiect de hotarare privind constituirea unui drept de administrare asupra unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Cluj, în favoarea Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian “ROMATSA”
Anexa 

6. Proiect de hotarare privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a unui imobil, proprietate a Judeţului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 5

7. Proiect de hotarare privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a unui imobil, proprietate a Judeţului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 3

8. Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani a tabletelor achiziţionate prin proiectul „Femeia, în viziunea mass media - factor de echilibru şi egalitate”, celor 30 de operatori mass media din grupul ţintă

9. Proiect de hotarare privind transmiterea temporară a unui sector de drum judeţean, proprietate publică a Judeţului Cluj, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în administrarea Consiliului Local al Comunei Aiton

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4