Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Duminica, 21 Septembrie 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2014

Pagina << 1 2 >> din 2

PROIECTUL ORDINII  DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 septembrie 2014, ora 13.00

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Matei Cristian Octavian, în locul de consilier judeţean devenit vacant potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 168 din 11 iunie 2014

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 158/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 131/2014 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 350,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 3/2014, la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Acţiuni de Cultură, cu modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii a cinci licenţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa
Anexa 1              Anexa 2

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj şi unităţile subordonate 
Anexa 1               Anexa 2               Anexa 3               Anexa 4                Anexa 5

Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii

Proiect de hotarare privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectie a Copilului Cluj, a dotărilor achiziţionate prin proiectul Centru Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj 

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 113/2008 cu privire la numirea Comisiei de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul   S.C. " GRUP 4 INSTALAŢII" S.A.,  în vederea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor

Pagina << 1 2 >> din 2