Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Miercuri, 27 Mai 2015
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2015

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii nr. 71 din  30 martie 2015 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor 

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 25 mai 2015, ora 11.00

1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului Oleleu Ioan de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, prin demisie

2. Proiect de hotarare privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru alipirea imobilelor-teren situate în comuna Floreşti, strada Avram Iancu nr. 370/374 judeţul Cluj, aflate în domeniul public al Judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj

3. Proiect de hotarare pentru însuşirea documentaţiei cadastrale aferente imobilului aflat în proprietatea publică a Judeţului Cluj şi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi a Şcolii Speciale Huedin, situat în oraş Huedin str. Avram Iancu  nr. 41 judeţul Cluj

4. Proiect de hotarare privind  reglementarea situaţiei juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă şi concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.
Anexa 1         Anexa 2

5. Proiect de hotarare privind emiterea acordului Judeţului Cluj pentru reglementarea situaţiei cadastrale a unor imobile situate în Calea Turzii, nr. 2 - 14

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Cluj din România şi Provincia Armavir din Republica Armenia

7. Proiect de hotarare privind aprobarea finantării multianuale a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca în vederea achiziţionării unui aparat de Rezonanţă Magnetică Nucleară

8. Proiect de hotarare privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării lucrării de utilitate publică ”Amenajarea râului Someşul Mic în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj”
Anexa 1      Anexa 2        Anexa 3        Anexa 4

Pagina << 1 2 3 4 >> din 4