Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Vineri, 06 Mai 2016
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2016

 

PROIECTUL ORDINII  DE ZI a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 5 mai 2016, ora 15.00

1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri în vederea reglementării dreptului de administrare a obiectivelor de investitie realizate în cadrul Proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare Clădiri, Extindere şi Modernizare Infrastructură”

2. Proiect de hotarare privind emiterea acordului Judeţului Cluj pentru obiectivul de investitii “Centru misionar social Sfântul Apostol Andrei, grădiniţă, împrejmuire proprietate, amenajare incintă, racorduri şi branşamente” pe terenul situat în Municipiul Cluj-Napoca Calea Turzii, nr. 2 - 14
Anexa

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2016
Anexa 1         Anexa 2          Anexa 2a         Anexa 2b
Anexa 3         Anexa 4          Anexa 5

4. Proiect de hotarare privind alocarea din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj,  a sumelor necesare eliminării efectelor produse de incendiul de la depozitul neconform Pata Rât 

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 282 din  10 decembrie 2015 privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole a Judeţului Cluj, a cuantumului tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, pentru anul fiscal 2016 
ANUNT