Index
Panorama
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismReprezentanta Bruxelles Sat, 30 August 2014
Sediul Consiliului judetean Cluj
ConsiliulProgrameExecutivJudetul ClujTurismJurnalul Judetului ClujFormulareContact
Opera

Prima pagina > Proiecte


Proiecte ale Consiliului Judetean Cluj - toate | 2014

 

Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului JudeČ›ean nr. 95 din 28.03.2014 privind nominalizarea unor sume constituite din cota de 20% din impozitul pe venit, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, precum şi din sume reţinute ca urmare a aplicării gradului de necolectare a impozitelor şi taxelor locale, pe unităţi administrativ-teritoriale, în anul 2014, cu modificările   ulterioare

Proiect de hotarare privind aprobarea  Strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului pentru perioada 2014-2020
Anexa