Ș   

Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Ansamblului Monument Istoric Castel Banffy, Bonțida

 

               Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului "Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric castel Banffy, sat Rascruci, comuna Bonțida, județul Cluj", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020 - Fondul European de Dezvoltare Regională.

Contractul de finanțare a fost semnat între Consiliul Județean Cluj  în calitate de Beneficiar al proiectului, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism lntermediar pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020 la data de 04.10.2017.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului cultural - Ansamblul Monument istoric Castel Banffy din satul Răscruci, comuna Bonțida, în vederea îmbunătățirii climatului socio-cultural local. Acesta este în deplină concordanță cu obiectivul priorității de investiții care urmărește, de asemenea, prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, impulsionarea dezvoltării locale.

Valoarea totală a proiectului este de 38.813.721,08 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 19.526.036,84 lei din care:

Valoarea totală neeligibilă este de 19.287.684,24 lei și se suportă din bugetul Județului Cluj.

 

Prin proiect se propune atat restaurarea  castelului, cât și a parcului în vederea realizarii unui centru cultural reprezentativ pentru județul Cluj, care să permită organizarea de evenimente culturale / educative, precum și deschiderea pentru publicul larg (comunitatea locală, vizitatori).

Perioada de implementare a proiectului este de 75 luni, respectiv între data 04.10.2017 și data 31.08.2022.