Ș   

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES ÎN ZONA TURISTICĂ RĂCHIŢELE – PRISLOP - IC PONOR cod SMIS 1114

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1. – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.

 

Bugetul total al proiectului este de 75.853.228,80 lei.

 

Obiectivul proiectului este dezvoltarea durabilă a zonei economice Răchiţele - Prislop – Ic Ponor şi crearea premiselor necesare dezvoltării iniţiativei private.

 

Scopul proiectului este reabilitarea drumului judeţean DJ 108C + DJ 763, pe o lungime totală de 20,5 km, care va asigura accesul la coridorul de transport naţional DN 1 şi, implicit accesul către zona turistică Prislop – Ic Ponor, respectiv conectarea acestei zone la circuitul turistic naţional. Astfel, va fi pusă în valoare „salba de bijuterii ale naturii” din aceasta zonă pentru a o cuprinde într-un circuit al munţilor Apuseni. Durata de implementare a proiectului este de 84 luni de la data semnării contractului de finanţare.