Ș   

CONSERVARE - RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICILOR DIN LEMN PETRINDU ȘI CIZER PA16/RO12-LP7/18.12.2014

http://woodenchurchesofcluj.com/

Proiectul este finanțat prin Programul Conservarea și Revitalizarea patrimoniului cultural și natural, parte integrantă a Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Cluj în calitate de promotor de proiect în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj și Asociația Nordică de Design Urban din Norvegia.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.880.209 lei finanțată 100% și se desfășoară pe o perioadă de 17 luni.

 

Obiectivul general este punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Secția în aer liber, respectiv restaurarea și conservarea bisericilor din lemn Petrindu și Cizer, în vederea creșterii atractivității turistice în județul Cluj și în Transilvania.

Obiectivele specifice:

  1. Punerea în valoare a monumentelor istorice Biserici din lemn Petrindu și Cizer prin restaurare și conservare
  2. Creșterea potențialului turistic al județului Cluj, prin redarea circuitului turistic a patrimoniului cultural reabilitat din cadrul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Secția în aer liber - bisericile din lemn Petrindu și Cizer
  3. Întărirea relațiilor bilaterale între o autoritate publică locală și o entitate de cultură din România și un ONG norvegian de arhitectură urbană în vederea valorificării patrimoniului cultural local 
Biserica Petrindu
Biserica Cizer