Ș   

O LUME NOUĂ, VESELĂ PENTRU FIECARE COPIL CU NEVOI SPECIALE

www.lume-noua-copii.ro

Consiliul Județean Cluj este beneficarul proiectului ”O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale” depus spre finanțare în cadrul Apelului SINERGII pentru VIITOR - Copii aflaţi în situaţii de risc din cadrul programului RO10 Copii și tineret în situații de risc și iniațiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE), cod PEC 025.

                Obiectivul general al proiectului il reprezinta creșterea gradului de incluziune a copiilor cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și  educație informală.

                Obiective specifice

  1. Amenajarea unui număr de 8 camere de stimulare multisenzorială (SNOEZELEN) la 8 institutii (scoli speciale) din subordinea Consiliului Județean Cluj
  2. Organizarea de activități extra curriculare și de petrecere a timpului liber (excursii diferențiate pe grad de handicap și de vârstă);
  3. Organizarea de acțiuni complementare menite să îmbunătățească șansele la integrarea socială (educație pentru sănătate notiuni elementare de igiena personala si de deprinderi)

 

                Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1,608,170.00 lei, corespunzător unei rate de finanțare de 100%

                Valoarea grantului SEE este de maxim 1.366.944,50 lei, reprezentând 85 % din finanțarea nerambursabilă

                Cofinanțarea publică este de maxim 241.225,50 lei, reprezentând 15 % din finanțarea nerambursabilă

Grupul țintă al proiectului este format din 944 de copii cu dizabilități, din care 170 de persoane de etnie rromă

Copii cu nevoi speciale 1
Copii cu nevoi speciale