Ș   

INOVARE PRIN ACŢIUNI DE INTEGRARE A TINERILOR CU NEVOI SPECIALE

http://www.tinericunevoispeciale.ro/

Consiliul Județean Cluj în parteneriat cu Fundația ESTUAR, sunt beneficiarii proiectului ”Inovare prin acțiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, în cadrul apelului ”Sinergii pentru Viitor - Tineri în situații de risc”, Programul RO 10 ”Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială în calitate de Operator de program.

 

Cu o valoare totală de 948.825 lei și cu o durată de implementare de 15 luni, proiectul, prin activitățile prevăzute, și-a propus reducerea inegalităților de care se lovesc tinerii cu nevoi speciale și implicit creșterea incluziunii sociale pentru acest grup vulnerabil.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune a tinerilor cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare multisenzorială, social comportamentală și educație informală.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

  • Amenajarea unui număr de 3 camere de stimulare multisenzorială, la 3 dintre instituțiile speciale din subordinea Consiliului Județean Cluj, pentru 265 de tineri în care își vor desfășura activitatea 32 de profesori / specialiști din aceste 3 instituții speciale.
  • Organizarea de activități extra curriculare și de petrecere a timpului liber pentru un număr de 265 de tineri vizati.
  • Organizarea de acțiuni complementare menite să îmbunătățească șansele la integrare socială (educație pentru sănătate, noțiuni elementare de igienă personală și de deprinderi) pentru cei 265 tineri.

 

Impactul implementării acestui proiect este unul maxim, întrucât tinerii care frecventează aceste instituțiile speciale, incluzând și tinerii de etnie romă fără nici un fel de discriminare, vor beneficia de activitățile acestuia.