Ș   

DIZABILITATEA – O ȘANSĂ, NU UN HANDICAP!

www.lafeldeapt.ro

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

 

Valoare totală: 1.385.260 lei

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta sporirea potentialului de dezvoltare profesională a grupurilor vulnerabile – persoane cu dizabilități.

 

Obiectivele specifice ale proiectului si care, o data atinse, deteremina realizarea obiectivului general, sunt doua:

 

 1. Dezvoltarea unor măsuri integrate pentru 220 persoane cu dizabilități prin furnizarea unor pachete individualizate de servicii de asistenta, consiliere, formare profesionala si mediere
 2. Schimbarea atitudinii sociale și a percepției negative privind persoanele cu dizabilități prin creșterea gradului de conștietizare a angajatorilor. Interventiile integrate se vor desfasura in medii organizate special, in Centrul de consiliere pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor adulte cu dizabilitati / handicap al aplicantului dar si in spatiile partenerului 2.

  Rezultate obținute până în prezent:

  • 181 de persoane cu dizabilitati inscrise in program, din care 171 au beneficiat de evaluare initiala si plan individualizat de interventie
  • 110 de persoane cu dizabilități beneficiare de evaluare vocațională și de consiliere profesională
  • 137 de persoane cu dizabilități beneficiare de consiliere psihologică
  • 67 de persoane cu dizabilități beneficiare de consiliere psihiatrică
  • 62 aparţinători ai persoanelor cu dizabilităţi care au beneficiat de consiliere
  • 97 activităţi de terapie ocupațională cu participarea a 80 de persoane cu dizabilități
  • 7 campanii de informare și promovare pentru angajatori – 104 angajatori informati cu privire la facilitatile de care dispun la angajarea persoanelor cu dizabilitati si informarea cu privire la infiintarea de unitati protejate
  • 95 persoane asistate în căutarea unui loc de muncă
  • 14 persoane cu dizabilitati incadrate in munca
  • 68 persoane au absolvit cursurile de lucrator in comert si competente informatice