Ș   

FEMEIA, IN VIZIUNEA MASS MEDIA – FACTOR DE ECHILIBRU SI EGALITATE

http://impotrivadiscriminarii.ro/

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 - „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Contractul de finanțare POSDRU/150/6.3/G/125105 pentru proiectul "Femeia, în viziunea mass media - factor de echilibru și egalitate" a fost semnat în data de 30.04.2014.

 

Proiectul, în valoare de totală de 1.640.070 lei din care 2% contribuția proprie a beneficiarului, se desfășoară pe o perioadă de 16 luni și are ca obiectiv general promovarea principiului egalității de șanse și eliminarea stereotipurilor de gen în societatea românească.

 

Obiectivele specifice sunt:

 • Obiectivul specific 1: Creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse și de gen în rândul celo 30 de operatori mass media si a 420 de femei;
 • Obiectivul specific 2: Consolidarea principiului egalitatii pe piaţa muncii prin dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor a 270 de femei.

  Rezultatele proiectului până în prezent:

  • 30 de operatori mass media formați în domeniul egalității de șanse și eliminarea stereotipurilor.
  • 1 campanie de promovare a femeilor de succes, 7 de femei de succes promovate prin 7 de interviuri realizate.
  • 87 de femei participante la cursuri pentru calificarea în meseria de infirmiera
  • 1 website proiect conceput, lansat, gazduit si actualizat http://impotrivadiscriminarii.ro/
  • 1 platformă de prezentare a poveștilor de succes și a materialelor elaborate de operatorii mass-media http://impotrivadiscriminarii.ro/portal/