Ș   

CENTRU COMUNITAR JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ

                    CENTRU COMUNITAR JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ

Proiectul a fost finanţat prin POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul  - poli de creştere.

Bugetul total al proiectului a fost în valoare de 9.261.629,59 lei.

Proiectul s-a desfăşurat pe o durată de 30 luni, în perioada 13 decembrie 2011 – 12 iunie 2014, realizând obiectivul general propus, respectiv, de a înființa un centru comunitar judeţean la standarde europene în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Obiectivele specifice propuse prin proiect au fost atinse, respectiv:

  1. Crearea unui ambient plăcut, util şi primitor prin reabilitarea şi modernizarea unei clădiri actualmente deteriorată şi neutilizată (clădire situată în municipiul Cluj Napoca Str. Einstein nr 14) şi pregătirea acesteia pentru funcţionarea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj la standarde europene.
  2. Constituirea bazei materiale şi a sistemului logistic, astfel încât locaţia să dispună de o bază materială corespunzătoare derulării tuturor serviciilor prevăzute, în concordanţă cu misiunea acestora şi prevederile standardelor minime obligatorii, având la bază nevoile identificate ale tuturor categoriilor de beneficiari (copii şi persoane adulte aflate în dificultate ).
  3. Creşterea numărului şi a calităţii serviciilor sociale specializate în raport cu nevoile beneficiarilor (copii/persoane adulte aflate in dificultate, inclusiv copii/persoane adulte cu dizabilităţi, tineri proveniţi din centrele de plasament, persoane cu demenţa Alzheimer, precum şi familiile/aparţinătorii acestora), în vederea creşterii gradului de incluziune socială a acestora.

Misiunea Centrului Comunitar Judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj, este de a:

  • furniza servicii sociale specializate - suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate, sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională a tinerilor, consiliere, servicii şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială
  • furniza servicii de îngrijire socio-medicală: de recuperare şi reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupaţională, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii şi persoane adulte cu deficienţe.