Ș   

MODERNIZARE ŞI DOTARE COMPLEX DE SERVICII PENTRU RECUPERAREA SI REABILITAREA COPIILOR CU HANDICAP SEVER PINOCHIO

Proiectul a fost finanţat prin POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul  - poli de creştere.

     Bugetul total al proiectului a fost  de  1.169.479,60 lei.

Contractul a fost semnat în data de 01.04.2013 şi a avut o durată de implementare  de 15 luni.

     Obiectivul general al proiectului a fost atins şi acesta a constat în creşterea calităţii serviciilor oferite copilului cu handicap neuropsihic la Complexul pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu handicap sever PINOCHIO din Cluj- Napoca, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite acestora, în contextul unei politici active care are rolul de a le garanta o viaţă plină şi decentă în condiţii care să le asigure demnitatea, siguranţa, să le formeze autonomia şi să le faciliteze participarea activă la viaţa colectivităţii.

     Obiectivele specifice atinse :

  1. Crearea unui ambient plăcut, util şi primitor prin reabilitarea şi modernizarea clădirii "Complexului pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu handicap sever PINOCHIO" din Cluj Napoca, str. Haşdeu nr.10 , corespunzător nevoilor tuturor categoriilor de beneficiari la standarde europene.
  2. Dotarea complexului de servicii, astfel încât locaţia să dispună de o bază materială corespunzătoare derulării tuturor serviciilor prevăzute, în concordanţă cu misiunea acestuia şi prevederile standardelor minime obligatorii, având la baza nevoile identificate ale tuturor categoriilor de beneficiri.
  3. Creşterea numărului şi calităţii serviciilor sociale specializate în raport cu nevoile beneficiarilor (copiilor cu deficienţă / handicap) pentru asigurarea unei vieţi pline şi decente în condiţii care să le garanteze demnitatea, siguranţa să le formeze autonomia şi să le formeze autonomia şi să faciliteze participarea activă la viaţa colectivităţii.


  4.   Una din activitatile proiectului finalizat este amenajarea unei camere de stimulare senzoriala, deoarece  pentru copilul cu handicap fizic şi mental sever, tratat cu respingere de oamenii din societate, trebuie să se asigure o viaţă plină şi decentă în condiţii care să le garanteze demnitatea, siguranţa, să le formeze autonomia şi să faciliteze participarea activă la viaţa colectivităţii. Deseori, copii din centrele de zi sunt lăsaţi să stea în scaune cu rotile sau în pat fără nici o activitate recreativă sau recuperatorie. Timpul petrecut într-o cameră polisenzorială creşte concentrarea, vigilenţa, liniştea şi conştienţa generală asupra lumii înconjurătoare, pentru copii care nu văd lumina zilei ore întregi, stând țintiți în pat și fixând cu privirea tavanul camerei. Copii devin mai fericiţi şi au tendinţa să vocalizeze mai mult.