Ș   

MODERNIZARE ŞI DOTARE CENTRUL MATERNAL LUMINIŢA CLUJ NAPOCA

     Proiectul a fost finanţat prin POR Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul  - poli de creştere.

     Bugetul total al proiectului a fost în valoare de  806.330,29 lei.            

     Contractul a fost semnat în data de 08.06.2012 şi a avut o durată de implementare  de 12 luni.

     Obiectivul general al proiectului l-a constituit creşterea calităţii serviciilor oferite mamei şi copilului, femeilor gravide aflate în situaţie de risc, mamelor singure cu copii nou născuţi cu risc de abandon,  la Centrul Maternal LUMINITA din Cluj-Napoca, prin  îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite acestora, în contextul unei politici active care are rolul de a preveni abandonul copilului şi promovarea alternativelor la instituţionalizare a copilului.

     Misiunea Centrului Maternal LUMINITA din Cluj-Napoca este oferirea unui serviciu pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi prin formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea  familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale.