Ș   

CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ

     Proiectul CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ CLUJ (CNIPTCJ) a fost finanţat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea - “Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”

     Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 3047/21.05.2012 a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, atât în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 cât și în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului și Unitatea administrativ teritorială Judeţul Cluj, în calitate de beneficiar.

Bugetul total al proiectului la contractare a fost în valoare de 524.108,32 lei.

     Proiectul s-a desfăşurat pe o durată de 18 luni, în perioada 22 mai 2012 – 21 noiembrie 2013, realizând obiectivul general propus, respectiv, de a înființa un Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în municipiul Cluj - Napoca, în scopul creşterii numărului turiştilor.

     Prin proiect a fost creat un ambient plăcut, util şi primitor prin modernizarea spaţiului în care funcţioneaza Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Cluj și a fost constituită baza  materială necesară funcționării unui astfel de centru. Sporirea vizibilităţii obiectivelor turistice din judeţul Cluj este realizată atît prin pagina web www.cniptcluj.ro care conține informaţii turistice cât și prin pliantele, broșurile și cataloagele de la sediul CNIPT Cluj.