Ș   

SMART+ „MINI-PROGRAM PENTRU INOVAREA IMM-URILOR ŞI PROMOVAREA CERCETĂRII ŞI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE”

http://www.smartplusinnovations.eu/

 

     Proiectul SMART+ este finanţat prin Programul de Cooperare Interregională  INTERREG IV C şi se încadrează în Axa Prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, Domeniul Major de Intervenţie: Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică. Durata de implementare a proiectului este de 48 luni (2010-2013). 
     Partenerii implicaţi în proiect sunt Federaţia Aragoneză a Municipiilor, Regiunilor şi Provinciilor din Spania în calitate de lider de proiect, Regiunea Leipzig din Germania, Regiunea Malopolska din Polonia, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia, Consiliul Judeţean Cluj şi Asociaţia Naţională a Municipiilor din Bulgaria. Totodată, SMART+  este un mini-program care a finanţat şapte subproiecte diferite, proiecte de mică anvergură care au implicat parteneri din mai multe regiuni europene (IART Territories, Regionet, SMART TOURISM, SMEgoNet, TREC, Innofin şi STP). 
      Scopul proiectului este acela de a analiza, transfera şi disemina bune practici pentru promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice a IMM-urilor.

     Bugetul total al proiectului a fost în sumă de 4.004.000 euro. Bugetul aferent Consiliului Judeţean Cluj a fost de 450.000 euro.

Prin proiectul SMART+ au fost finanţate 7 subproiecte în domeniul inovării şi cercetării tehnologice din care 5 cu participarea instituţiilor/organismelor publice/de drept public din judeţul Cluj: ADR NORD - VEST, Institutul de Cercetări pentru documentaţie Analitică,  Facultatea de Business, UBB si Oficiul Teritorial pt. IMM-uri şi Cooperaţie Cluj-Napoca. Din bugetul aferent Consiliului Judeţean Cluj de 450.000 euro, suma de 322.919 euro este alocată finanţării celor 5 subproiecte.  Durata de implementare a subproiectelor: mai 2011 – aprilie 2013.
     Obiectivele proiectului SMART+ s-au referit în principal la: facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în cadrul reţelelor şi clusterelor; asigurarea unui mai bun acces la cercetare şi dezvoltare tehnologică şi la partenerii de afaceri; dezvoltarea strategiilor pentru comercializarea ideilor inovative; îmbunătăţirea capacităţilor angajaţilor din cadrul IMM-urilor pentru activităţile de cercetare, dezvoltare tehnologică şi gestionarea inovării prin instruire şi cu sprijinul experţilor. 
      Printre sarcinile care au fost dezvoltate pe parcursul proiectului, au fost identificate şi exemple de bună practică şi, după evaluare, acestea au constituit baza pentru pregătirea Cartei SMART +. Carta a formulat strategia interregională SMART + pentru promovarea cercetării şi a dezvoltării tehnologice în întreprinderile mici.
      Experienţa, bunele practici, lecţiile învăţate, rezultatele livrabile ale proiectului şi Carta Proiectului au fost utilizate pentru implementarea a şase Planuri de acţiune regională despre inovarea în viitor şi mai ales pentru noua perioadă de programare 2014-2020.
       În luna octombrie 2013, după patru ani de finanţare, toţi partenerii de proiect din Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia şi România s-au întâlnit cu leaderul de proiect din Zaragoza (Spania), pentru a lua parte la Conferinţa finală a proiectului şi pentru a discuta despre principalele realizări ale miniprogramului SMART+. 
       Astfel, recomandările proiectului SMART +, bunele practici şi schimbul de experienţă între regiunile participante sunt acum disponibile pentru toate regiunile UE care caută soluţii eficiente cu privire la modul în care pot crea o politică de afaceri prietenoasă. Obiectivele "Europa 2020: Strategie europeană pentru o dezvoltare inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" au fost baza proiectului interregional SMART+, pentru promovarea dezvoltării, cunoaşterii şi a inovării IMM-urilor. Urmare a realizării Cartei SMART+, care prezintă rezultatele proiectelor strategice, partenerii SMART + vor publica Planurile Regionale de Implementare (RIP), precizând modul în care fiecare regiune participantă va integra lecţiile învăţate în cadrul proiectului în politicile sale locale / regionale.

 Smart +