Ș   

Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă

Titlul proiectului: ”Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă” 

 

Program Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 

Valoarea totală a proiectului cu TVA inclus: 21.548.602,75 lei

Valoarea nerambursabilă cu TVA: 5.440.300,02 lei

 

Perioada de implementare: 01.06.2016 – 31.01.2023